Akty prawne

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Dla studiów wyższych i studiów doktoranckich:

k 24 2017 pdf nowy

nowy  k 17 2017 doc

nowy k 17 2017 pdf

u 10 2017 pdf nowa

u 10 2017

k 10 2017 doc

k 10 2017 pdf

pismo Rektora

 

 

Regulaminu studiów wyższych w ZUT w Szczecinie od 2017/2018

u 29/17 doc

u 29/17 pdf

 

 

Regulaminu studiów doktoranckich w ZUT w Szczecinie od 2017/2018

u 28/17 doc

u 28/17 pdf 

 

 

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016

Na stronach MNiSW ukazał się ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013 – 2016. Wykaz ten będzie przydatny do oceny parametrycznej jednostek naukowych za lata 2013-2016.

Zarządzenie nr 38 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) ogłasza się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, stanowiący załącznik do komunikatu.

Więcej informacji na stronach WBiHZ oraz MNiSW.

Zarządzenie nr 44 Rektora ZUT z 6.08.2015r. w sprawie procedury procesu dyplomowania

Zarządzenie nr 15 z 2016r. w sprawie przechowywania dokumentacji:

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów kształcenia opisanych w programach kształceniana kierunkach studiów wyższych, studiach doktoranckich i podyplomowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Regulamin Studiów Wyższych

Uchwała nr 35 z 27.04.2015r.

Regulaminu Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego

Uchwała nr 63/2014 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie określenia wartości Sn i Pn na studiach wyższych oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów w roku 2014/2015.

Komunikat Rektora nr 25/2014 o wysokości opłat za sporządzenie i wydanie dokumentów rejestrujących przebieg studiów i ich odpisów dla studentów z dnia 12.09.2014r.

Komunikat nr 23 z dnia 11.07.2014r. o uruchomieniu systemu zarządzania dydaktyką "Uczelnia XP" i zamknięciu systemu obsługi dziekanatu "STUDENT"

Zarządzenie Rektora ZUT nr 24/2014 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w ZUT w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie nr 24 Rektora z dnia 11.07.2014r.

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 24 Rektora ZUT z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 16.09.2014r. obowiązujące:

Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie Analizy doboru kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia

Szczegóły w poniższym pliku:

Procedury przeprowadzania Egzaminu Dyplomowego na WBiHZ dla kierunków: Bioinformatyka (BI), Biologia (BL), Biotechnologia (BT), Zootechnika (ZO)