Informacje bieżące

Drugi nabór na studia stacjonarne I stopnia 22.08.2018 10:21

Zapraszamy do rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia w drugim naborze . Na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt można rejestrować się na kierunki: Biotechnologia, Kynologia i Zootechnika.

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR.

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ul. Klemensa Janickiego 32 (budynek z wieżyczką)

Do ulicy Klemensa Janickiego na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, samochodem można dojechać od ulicy Adama Mickiewicza lub Sebastiana Klonowica. Korzystając z komunikacji miejskiej, można dojechać tramwajami linii: 4, 5, 7 od ulicy Adama Mickiewicza, bądź autobusami linii: 53, 60, 75 i 80 od ulicy Sebastiana Klonowica oraz Adama Mickiewicza.