Informacje bieżące

Kandydaci na studia! Trwa rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 02.07.2018 08:30

Od 21.05.2018 r. zapraszamy kandydatów do elektronicznej rejestracji na studia.

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt prowadzi w roku akademickim 2018/2019 nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku:

Pełna oferta edukacyjna dostępna na stronie WBiHZ oraz ZUT.

Termin rejestracji internetowej w pierwszym naborze do 08.07.2018.