Informacje bieżące

Konkurs dla początkujących naukowców - Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją o. Szczecin 07.11.2018 08:21

Szczegóły dostępne na stronie www.ptzp.org.pl

Każdy autor zespołowej pracy musi być członkiem PTZP i nie może w tym
zespole brać udział żaden doktor, doktor habilitowany lub profesor.
Regulamin dopuszcza jeden wyjątek kiedy autorami są początkujący
naukowiec i Jego opiekun naukowy. Przy czym wkład własny opiekuna
początkującego naukowca nie może przekroczyć 30%.