Informacje bieżące

Trwa drugi nabór na studia stacjonarne II stopnia 07.08.2018 09:31

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR.

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt: 

ul. Klemensa Janickiego 32 (budynek z wieżyczką), tel.: 91 449 6752, 91 449 6754, 91 449 6703,

Do ulicy Klemensa Janickiego na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, samochodem można dojechać od ulicy Adama Mickiewicza lub Sebastiana Klonowica. Korzystając z komunikacji miejskiej, można dojechać tramwajami linii: 4, 5, 7 od ulicy Adama Mickiewicza, bądź autobusami linii: 53, 60, 75 i 80 od ulicy Sebastiana Klonowica oraz Adama Mickiewicza.


 KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W  II TURZE REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE  II STOPNIA 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

  • BIOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:

    • biotechnologia w produkcji roślinnej
    • biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
    • bioinżynieria produkcji żywności