Informacje bieżące

Wyniki I tury rekrutacji 03.08.2018 13:20

Szanowni Kandydaci, na stronach internetowych Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt zamieszczono wyniki rekrutacji I tury naboru na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach Biotechnologia, Kynologia i Zootechnika oraz listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Biotechnologia.

Dodatkowo na stronach Uczelni zamieszczono listy kandydatów, którym przyznano miejsca w domu studenckim.