Publikacja Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2019 roku

Lista filadelfijska (prace z IF)

  1. Uchwał P., Juszczak M., Bąkowska M. (2019): Content of selenium in selected food products on the markets of north-western Poland.  Journal of Elementology 24, 111-123.
  2. Fogt-Wyrwas R., Dabert M., Jarosz W. Rząd I., Pilarczyk B., Mizgajska-Wiktor H. (2019): Molecular data reveal cryptic speciation and host specificity in Toxascaris leonina (Nematoda: Ascarididae). Veterinary Parasitology (266), 80-83.