Realizowane przedmioty

 

Kierunek studiów: ZOOTECHNIKA 

Studia I stopnia (inżynierskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Genetyka zwierząt i metody hodowlane 

Studia II stopnia (magisterskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Planowanie i organizacji pracy hodowlanej 

 

Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA 

Studia I stopnia (inżynierskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Genetyka ogólna 

Przedmioty obieralne 

 • Mechanizmy ewolucji genomów 
 • Epigenetyka 
 • Podstawy genetyki człowieka 

Studia II stopnia (magisterskie) 

Przedmioty obieralne 

 • Bioterroryzm 
 • Metody genetyki molekularnej w diagnostyce 
 • Nutri-, farmako- i toksykogenomika 
 • Immunogenetyka 

 

Kierunek studiów: BIOLOGIA 

Studia I stopnia (licencjackie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Genetyka ogólna 
 • Inżynieria genetyczna 
 • Genomika 

Przedmioty obieralne 

 • Metody genetyki molekularnej w diagnostyce 

Studia II stopnia (magisterskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Podstawy genetyki człowieka (BML, BMZ) 
 • Nutri-, farmako- i toksykogenomika (BML) 

Przedmioty obieralne 

 • Mechanizmy ewolucji genomów 
 • Bioterroryzm 
 • Epigenetyka 
 • Filogenetyka molekularna 
 • Analiza struktury genetycznej populacji 

Międzykierunek studiów: BIOINFORMATYKA 

Studia I stopnia (inżynierskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Genetyka ogólna 
 • Inżynieria genetyczna i terapie genowe 

Kierunek studiów: TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA 

Studia I stopnia (inżynierskie) 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Produkcja zwierzęca