Dr hab. inż. Artur Rybarczyk

Dr hab. inż. Artur Rybarczyk

Godziny konsultacji dla studentów

Czwartek; 11:00 - 14:00

Tematyka badawcza
 • wpływ czynników genetycznych na jakość tuszy i mięsa świń
 • wpływ czynników środowiskowych i innych pozagenetycznych na jakość tuszy i mięsa świń
 • ocena jakości surowca mięsnego pozyskanego od królików, owiec i drobiu
Przebieg pracy naukowej
 • inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, Produkcja zwierząt rzeźnych, mleka i jaj konsumpcyjnych w "Agrofirmie Witkowo” pod kierunkiem prof. dr hab. Józefy Gardzielewskiej w Katedrze Oceny Produktów Zwierzęcych , 1996
 • mgr, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, Współzależność między wskaźnikami a cechami jakości mięsa tuczników rasy wbp oraz jej krzyżówek z knurami czeskich linii genetycznych, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Kortza w Katedrze Oceny Produktów Zwierzęcych , 1997
 • dr, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Technologiczna i konsumpcyjna charakterystyka mięsa tuczników mieszańcowych pochodzących z krzyżowania dwufazowego, trój i czterorasowego z wykorzystaniem knurów rasy pietrain i mieszańców tej rasy z rasą duroc i linią 990, promotor prof. dr hab. J. Kortz, 2001
 • dr hab. inż., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wpływ obrotu przedubojowego na kształtowanie się wartości wskaźników przemian glikolityczno-energetycznych i jakość mięsa tuczników wolnych od genu wrażliwości na stres (RYR1T), 2012
Wybrane publikacje
 1. Terman A., Kmieć M., Polasik D., Rybarczyk A., ., 2011: Association Between RBP4 Gene Polymorphism and Reproductive Traits in Polish Sows. Journal of Animal and Veterinary Advances 10(20): 2639-2641. IF: 0,292
 2. Rybarczyk A., Pietruszka A., Jacyno E., Dvorak J., 2011: Carcass and meat quality traits of pig reciprocal crosses with a share of Pietrain breed. Czech J. Anim. Sci. 56(2): 47-52. IF: 1,190
 3. Rybarczyk A., Karamucki T., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 2011: Effect of carcass conformation on the meat quality. Investigations with pigs free of the stress susceptibility gene (CC/RYR1). Fleischwirtschaft Inter. 26(3): 74-76. IF: 0,127
 4. Gardzielewska J., Tarasewicz Z., Jakubowska M., Szczerbińska D., Karamucki T., Rybarczyk A., 2010: Einfluss der Fütterung von Erbsen auf die Brustmuskelqualität von Wachteln. Tierarztliche Umschau 65(12): 490-493. IF: 0,176
 5. Rybarczyk A., Kmieć M., Szaruga R., Polasik D., Terman A., Natalczyk-Szymkowska W., 2010: Leptin gene (LEP) polymorphism in PIC hybrid fatteners free from stress susceptibility gene (RYR1T). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 13(3): #07. (WWW)
 6. Rybarczyk A., Kmieć M., Szaruga R., Napierała F., Terman A., 2010: The effect of calpastatin polymorphism and its interaction with RYR1 genotypes on carcass and meat quality of crossbred pigs. Agricultural and Food Science 19(4): 294-301. (WWW) IF: 0.925
 7. Rybarczyk A., Kmieć M., Napierała F., Natalczyk-Szymkowska W., 2010: The effect of calpastatin polymorphism (CAST/HinfI and CAST/Hpy188I) and its interaction with RYR1 genotypes on carcass and pork quality of crossbred pigs. Animal Science Papers and Reports 28(3): 253-260. (WWW) IF: 0.349
 8. Rybarczyk A., Pietruszka A., Jacyno E., Dvorak J., Karamucki T., Jakubowska M., 2010: Association of RYRI and MYOG genotype with carcass and meat quality parametrs of porkers. Acta Vet. Brno 79: 243-248. IF: 0,403
 9. Karamucki T., Gardzielewska J., Rybarczyk A., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W., 2010: Usefulness of selected methods of colour change measurement for pork quality assesment. Czech Journal of Food Sciences 29(3): 212-218. IF: 0,602
 10. Rybarczyk A., Kmieć M., Karamucki T., Terman A., 2007: Association of growth hormone (GH) gene polymorphism with carcass and meat quality traits in PIC hybrid pigs. Archives of Animal Breeding 50: 205-213. IF: 0.477
 11. Rybarczyk A., Mysłek P., Kalisińska E., Gardzielewska J., Jakubowska M., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2006: Charakterystyka wartości rzeźnej dzikiego królika Oryctolagus cuniculus. XXV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa 12 maja 2006 r. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego XLIV/1: 63-70.
 12. Rybarczyk A., Kortz J., Kalisińska E., Natalczyk-Szymkowska W., Mysłek P., Bartyzel B., 2001: Castor rex rabbit meat utility and quality. Folia Univ. Agr. Stet. 220: 59-64.
Dydaktyka
 • Przemiany w produktach pochodzenia zwierzęcego - kierunek Biologia, 2006-
 • Zarządzanie jakością w produkcji zwierzęcej - kierunek Towaroznawstwo, 2008-
 • Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwo - kierunek Zootechnika, 2010-
 • Surowce rzeźne - kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, 1997-
 • Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych - kierunek Zootechnika, 1998-