Pracownia Anatomii Zwierząt

ul. Doktora Judyma 14, 71-466 Szczecin

 

Skład osobowy:

 

1.Prof. dr hab. Piotr Baranowski
Profesor nadzwyczajny - Kierownik

E-mail: piotr.baranowski@zut.edu.pl

Tel.: 91-449-6760

2.Dr hab. inż. Lidia Felska-Błaszczyk
Adiunkt

E-mail: lidia.felska-blaszczyk@zut.edu.pl
Tel.: 91-449-6765

3.Dr inż. Lesław Kubasiewicz
St. wykładowca

E-mail: leslaw.kubasiewicz@zut.edu.pl
Tel.: 91-449-6763

4.

Dr Katarzyna Pęzińska-Kijak

Adiunkt

E-mail: katarzyna.pezinska@zut.edu.pl

Tel.: 91-449-6761

5.

Mgr inż. Natalia Ławrów

Doktorant

E-mail: natalia.lawrow@zut.edu.pl

Tel.: 91-449-6761

6.Mgr inż. Piotr Nowak
Specjalista n.t.

E-mail: piotr-nowak@zut.edu.pl

Tel.: 91-449-6762