Zakład Zoologii i Pszczelnictwa

ul. Doktora Judyma 20, 71-466 Szczecin

 

 

 Skład osobowy:

1.

Prof. dr hab. Bożena Chuda-Mickiewicz

profesor nadzwyczajny - kierownik

e-mail: bozena.chuda-mickiewicz@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6816

konsultacje: wtorki 13:00 - 15:00

2.

Prof. dr hab. Jarosław Prabucki

Professor emeritus

e-mail: jaroslaw.prabucki@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6818

3.

Prof. dr hab. n. biol. Katarzyna Kavetska

profesor nadzwyczajny

Pracownia Biologii i Ekologii Pasożytów

e-mail: katarzyna.kavetska@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6730

konsultacje: piątki 10:00 - 12:00

4.

Dr Katarzyna Królaczyk

adiunkt

e-mail: katarzyna.krolaczyk@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6733

konsultacje: wtorki 12:30 - 14:30

5.

Mgr Małgorzata Jędrzejczak

asystentka

Pracownia Biologii i Ekologii Pasożytów

e-mail: malgorzata_jedrzejczak@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6730

konsultacje: wtorki 8:00 - 10:00

6.

Mgr Emil Dzierzba

doktorant

Pracownia Biologii i Ekologii Pasożytów

e-mail: emil.dzierzba@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6730

 

7.

Dr inż. Jerzy Samborski

st. specjalista

e-mail: jerzy.samborski@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6817

8.

Mgr inż. Andrzej Jackowski

specjalista

e-mail: andrzej.jackowski@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6733

Obszary badawcze jednostki:

 • Ekologia pasożytów
 • Faunistyka i bioróżnorodność pasożytów ptaków
 • Parazytofauna wolno żyjących Anatinae
 • Doskonalenie metod chowu trutni i sztucznego unasieniania matek pszczelich
 • Wpływ różnych czynników i zabiegów na przyspieszanie czerwienia sztucznie unasienianych matek pszczelich
 • Zdrowotność pszczoły miodnej

Projekty badawcze i granty realizowane w jednostce:

 • Badania nad czynnikami przyspieszającymi czerwienie sztucznie unasienionych matek pszczelich
 • Zimowanie zapasowych matek pszczelich w zmodyfikowanych ulikach weselnych
 • Wpływ środowiska na płodność trutni pszczoły miodnej
 • Badania toksykologiczne, wirusologiczne i parazytologiczne krzyżówki Anas platyrhynchos na tle studiów populacyjnych nad tym gatunkiem w zachodniej Polsce
 • Ekologiczne uwarunkowania kształtowania się cestodofauny grążyc (Aythyini) Pomorza Zachodniego

Czytaj też: