Działalność dydaktyczna

W Katedrze realizowane są następujące przedmioty:

kierunek: BIOLOGIA 

Studia I stopnia 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Zoologia bezkręgowców 
 • Ekologia zwierząt 
 • Zoologia kręgowców 
 • Ćwiczenia terenowe z zoologii 
 • Ewolucjonizm (przedmiot wspólny) 
 • Ochrona bioróżnorodności 
 • Protozoologia 
 • Seminarium licencjackie (wspólny) 

Przedmioty obieralne: 

 • Migracje zwierząt 
 • Zwierzęta synantropijne 

Studia II stopnia 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Biologia wybranych organizmów 2 (Teriologia) 
 • Biologia wybranych organizmów 3 (Entomologia) 
 • Biogeografia (wspólny) 
 • Biologia pasożytów (wspólny) 
 • Ekologia ewolucyjna 
 • Biologia wybranych organizmów (wspólny) 
 • Pracownia specjalistyczna (wspólny) 

kierunek: BIOTECHNOLOGIA 

Studia I stopnia 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Zoologia 
 • Biotechnologia w hodowli zwierząt (wspólny) 
 • Seminarium inżynierskie (wspólny) 

kierunek: ZOOTECHNIKA 

Studia I stopnia 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Zoologia 
 • Ekonomika, organizacja i marketing w produkcji zwierzęcej (wspólny) 
 • Pszczelnictwo 
 • Seminarium inżynierskie (wspólny) 
 • Podstawy ekologii 
 • Organizacja wystaw i pokazów (wspólny) 

Przedmioty obieralne: 

 • Produkty pszczele 
 • Hodowla owadów użytkowych 

Studia II stopnia 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych (wspólny) 
 • Ekologia 
 •  Hodowla i użytkowanie psów 
 • Seminarium magisterskie (wspólny) 

Przedmioty obieralne: 

 • Etologia zwierząt gospodarskich 
 • Etologia 
 • Apifauna 
 • Apiterapia 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA 

Studia I stopnia 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Biologia II - zoologia 

międzykierunek: BIOINFORMATYKA 

Studia I stopnia 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Zoologia bezkręgowców i kręgowców 
 •  Ekologia ogólna 
 • Biologia zwierząt 
 • Wstęp do biologii 
 • Entomologia