Informacje bieżące

Wybór tematu pracy dyplomowej - Kynologia II rok S1 i N1 03.06.2022 13:29

Studenci II roku studiów pierwszego stopnia kierunku kynologia studia stacjonarne i niestacjonarne proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy inżynierskiej i złożenie podania w dziekanacie w terminie do dnia 30.06.2022 roku.