Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne dra inż. Adama Lepczyńskiego

  • Wniosek
  • Skład komisji
  • Recenzja 1
  • Recenzja 2
  • Recenzja 3
  • Uchwała komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  • Decyzja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
  • Harmonogram przebiegu postępowania

Postępowanie habilitacyjne dra inż. Daniela Polasika

Postępowanie habilitacyjne dra inż. Tomasza Stankiewicza

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Małgorzaty Szewczuk

Postępowanie habilitacyjne dra Dariusza Gączarzewicza

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Katarzyny Michałek

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Alicji Dratwy-Chałupnik

Postępowanie habilitacyjne dr Renaty Pilarczyk

Postępowanie habilitacyjne dr Ingi Kowalewskiej-Łuczak

Postępowanie habilitacyjne dr Anity Kołodziej-Skalskiej

Postępowanie habilitacyjne dra inż. Arkadiusza Termana