Dr Katarzyna Królaczyk

Adiunkt

 

Telefon: 91-449-67-33

Email: katarzyna.krolaczyk@zut.edu.pl

Tematyka badawcza:

  1. biologia i ekologia pasożytów
  2.  charakterystyka biometryczna oraz ocena kondycji wolno żyjących ptaków

 

Przebieg pracy naukowej:

mgr biologii, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, kierunek: biologia, specjalność: diagnostyka laboratoryjna; 2007

dr n. biol., Uniwersytet Szczeciński, Ekologiczne uwarunkowania kształtowania się cestodofauny grążyc (Aythyini) Pomorza Zachodniego, 2012

 

Najważniejsze osiągnięcia w pracy badawczej:

Stwierdzenie 16 gatunków pasożytów stwierdzonych po raz pierwszy w faunie Polski:

Cestoda

1.   Aploparaksis kulachkovae (Bondarenko, 1987) – po raz pierwszy w Europie

2.   Diorchis microcirrosa Mayhew, 1929 – po raz pierwszy w Europie

3.   D. tuvensis Spasskii, 1963

4.   Dicranotaenia stenosacculata Macko, 1988

5.   D. synsacculata Macko, 1988

6.   Markewitchella bonini (Megnin, 1899)

7.   Microsomacanthus baeri Czaplinski et Voucher, 1977

8.   Microsomacanthus oidemiae Spassky et Jurpalova, 1964

9.   M. tuvensis Spasskaya et Spasskii, 1961

10.  Retinometra macracanthos (von Linstow, 1877)

11.  R. pittalugai Lopez-Neyra, 1932

12.   Sobolevicanthus aculeostileticus Birova et Macko, 1991 

 Nematoda

1.   Echinuria hypognatha Wehr, 1937

2.    Streptocara formosensis Sugimoto, 1930

3.    Tetrameres globosa (Linstow, 1879)

4.    T. spinosa (Maplestone, 1931) 

 

 

Konsultacje: wtorki 16.00 - 18.00 MS Teams