Pracownia Biologii i Ekologii Pasożytów

ul. Klemensa Janickiego 33, 71-270 Szczecin

 

Skład osobowy:
1.

Prof. dr hab. n. biol. Katarzyna Kavetska
Profesor

e-mail: katarzyna.kavetska@zut.edu.pl
tel. 91-449-6730

 

Obszary badawcze jednostki:
  • Ekologia pasożytów
  • Faunistyka i bioróżnorodność pasożytów ptaków
  • Parazytofauna wolno żyjących Anatinae

 

Projekty badawcze i granty realizowane w jednostce:
  • Badania toksykologiczne, wirusologiczne i parazytologiczne krzyżówki Anas platyrhynchos na tle studiów populacyjnych nad tym gatunkiem w zachodniej Polsce
  • Ekologiczne uwarunkowania kształtowania się cestodofauny grążyc (Aythyini) Pomorza Zachodniego