Dorobek Katedry

Łączny dorobek publikacyjny Katedry Zoologii i Pszczelnictwa w okresie 55-lecia Wydziału obejmuje 637 prac, w tym ponad 250 oryginalnych. Znaczna część tych prac została opublikowana w prestiżowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Pracownicy Katedry są autorami lub współautorami trzech podręczników akademickich i siedemnastu skryptów.

W Katedrze Zoologii i Pszczelnictwa pięć osób otrzymało tytuł naukowy profesora. Siedem osób uzyskało stopień doktora habilitowanego i piętnaście osób doktora, w tym jedna z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Wypromowano Doktora Honoris Causa profesora Jerzego Woyke z SGGW w Warszawie.