Działalność dydaktyczna

W Katedrze realizowane są następujące przedmioty:

kierunek: KYNOLOGIA

Studia I stopnia 

 • Biologia ogólna (wsp)
 • Higiena i profilaktyka w chowie i hodowli psów
 • Pet sitting i hotele dla zwierząt
 • Pies w sporcie i rekreacji
 • Szkolenie szczeniąt i psów młodych
 • Etyczne i prawne aspekty chowu i hodowli psów
 • Zoologia
 • Psy rasowe
 • Ekologia
 • Użytkowanie psów
 • Podstawy szkolenia psów
 • Agresja u psów

 kierunek: BIOTECHNOLOGIA 

Studia I stopnia 

 • Zoologia i podstawy ekologii
 • Biotechnologia w hodowli zwierząt (wspólny) 
 • Seminarium inżynierskie (wspólny)
 • Ovo- i apiterapia

 kierunek: ZOOTECHNIKA 

Studia I stopnia 

 • Zoologia 
 • Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej (wspólny) 
 • Pszczelnictwo 
 • Seminarium inżynierskie (wspólny) 
 • Podstawy ekologii 
 • Organizacja wystaw i pokazów (wspólny)
 • Produkty pszczele 
 • Hodowla owadów użytkowych 

Studia II stopnia 

 • Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych (wspólny) 
 • Ekologia 
 •  Hodowla i użytkowanie psów 
 • Seminarium magisterskie (wspólny)
 • Etologia zwierząt gospodarskich
 • Etologia 
 • Apifauna 
 • Apiterapia