Mgr inż. Andrzej Jackowski

Specjalista

 

 
 
Wybrane publikacje
  1. Kalisińska E., Kosik-Bogacka D., Lisowski P., Lanocha N., Jackowski A., 2013: Mercury in the body of the most commonly occurring European Game Duck, the Mallard (Anas platyrhynchos L. 1758), from northwestern Poland. Arch. Environ. Contam. Toxicol. May, 64(4): 583-593.
  2. Rząd I., Sitko J., Kavetska K., Jackowski A., 2008: Digenea Melanitta fusca i M. nigra (Mergini, Anseriformes) z Morza Bałtyckiego. Wiadomości Parazytologiczne 54: 155-157. 
  3. Kalisińska E., Salicki W., Jackowski A., 2006: 72. Six trace metals in white-tailed eagle from northwestern Poland. Pol. J. Environ. Stud. 15(5): 727-737.
  4. Kalisińska E., Salicki W., Jackowski A., 2006: Polskie bieliki w badaniach ekotoksykologicznych. W: J. J. Nowakowski, P. Tryjanowski, P. Indykiewicz (red.) „Ornitologia polska na progu XXI- stulecia. Dokonania i perspektywy”. Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn. Monografia: 159-172. 
  5. Kalisińska E., Salicki W., Mysłek P., Kavetska K., Jackowski A., 2004: Using the mallard to biomonitor heavy metal contamination of wetlands in North-Western Poland. Science of the Total Environment 320: 145-161.
  6. Kalisińska E., Jackowski A., Bartyzel B., 1997: Morfometria żołądków gęsi zbożowej Anser fabalis. Przegl. Hod. Zesz.Nauk. 32: 51-59.

 

Zainteresowania, hobby