Tematyka prac dyplomowych dla studentów

propozycje

 

Tematyka prac licencjackich i magisterskich dla studentów kierunku BIOLOGIA:

Prof. dr hab. Bożena Chuda Mickiewicz:

 • Ocena długości życia trutni pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) w zróżnicowanych warunkach bytowania
 • Porównanie plenności murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) w zróżnicowanych terminach chowu
 • Przeżywalność pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) w niskiej temperaturze powietrza
 • Przeżywalność pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) w wysokiej temperaturze powietrza
 • Porównanie rozwoju osobniczego matek podgatunków pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) użytkowanych w Polsce
 • Wpływ temperatury inkubacji mateczników na długość rozwoju osobniczego matek pszczelich
 • Ocena zalatywania trutni do sąsiednich rodzin w pasiece

Prof. dr hab. Katarzyna Kavetska:

 • Wybrane zagadnienia z etologii owadów społecznych
 • Preferencje pokarmowe wybranych gatunków pająków krajowych
 • Preferencje pokarmowe wybranych gatunków pająków egzotycznych
 • Dymorfizm płciowy wybranych gatunków ptaszników z rodziny Theraphosidae
 • Motyle minujące – biologia i środowisko życia
 • Inwazja szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) w Polsce
 • Rola radiacji adaptacyjnej w powstawaniu gatunków (specjacja)
 • Narządy zmysłów u bezkręgowców
 • Stosunki troficzne w świecie zwierząt
 • Warunki abiotyczne a wzrost i rozwój zwierząt
 • Próby reintrodukcji dropia (Otis tarda) w Polsce
 • Występowanie wydry (Lutra lutra) na Pomorzu Zachodnim
 • Charakterystyka siedlisk bobra europejskiego (Castor fiber) na Pomorzu Zachodnim
 • Inwazja norki amerykańskiej (Mustela vison) w Polsce
 • Szop pracz (Procyon lotor) w Polsce – szansa, czy zagrożenie
 • Ochrona wybranych gatunków ptaków drapieżnych w Polsce
 • Kariera Caenorhabditis elegans – modelowego organizmu współczesnej genetyki
 • Inwazja obcych – zawleczone do Polski gatunki ssaków
 • Inwazja obcych – zawleczone do Polski gatunki owadów
 • Inwazja obcych – zawleczone do Polski gatunki ryb
 • Fauna Palearktyki
 • Lokomocja u zwierząt
 • Herpetofauna wybranego rejonu kraju
 • Mięczaki Pomorza Zachodniego
 • Czynna ochrona płazów w Polsce
 • Czynna ochrona gadów w Polsce
 • Głowonogi - ewolucja i behawior
 • Wybrane choroby odzwierzęce u ludzi
 • Alergia a pasożyty
 • Miejsce pijawek w medycynie współczesnej

Dr Zofia Mazowiec:

 • Polimorfizm muszli ślimaków z rodzaju Cepaea
 • Ślimaki lądowe Szczecina i okolic

Dr Wiesław Salicki:

 • Obieg biogeochemiczny wybranych pierwiastków śladowych
 • Makro- i mikro- elementy w budowie organizmów zwierzęcych
 • Bioindykacja fluoru i innych pierwiastków śladowych z użyciem ptaków dziko żyjących jako biomonitorów
 • Badanie właściwości fizycznych i chemicznych kości różnych gatunków ptaków

 

Tematyka prac inżynierskich i magisterskich dla studentów kierunku ZOOTECHNIKA:

Prof. dr hab. Bożena Chuda Mickiewicz:

 • Porównanie zimowli rodzin pszczelich w ulach wielkopolskich o zabudowie zimnej i ciepłej
 • Wpływ długości mateczników na dorodność matek pszczelich
 • Analiza metod zwalczania warrozy w pasiekach Pomorza Zachodniego
 • Skuteczność poddawania inseminowanych matek pszczelich o niesprawdzonym czerwieniu w pasiekach towarowych
 • Porównanie metod przyspieszania rozwoju wiosennego rodzin pszczelich
 • Wpływ warunków wychowu matek pszczelich na ich wartość rozrodczą

Dr Zofia Mazowiec:

 • Pozyskiwanie ślimaków winniczków w województwie zachodniopomorskim