Publikacje

Ważniejsze oryginalne prace badawcze wykonane przez pracowników Jednostki:

 • Kubasiewicz M. 1959, Szczątki zwierząt wczesnośredniowiecznych z Wolina. Szczec. Tow.Nauk. II: 1 – 152.
 • Kubasiewicz M. 1962, Zur Geschichte der Haustiere Pommerns. Ztschr. f. Tierzuchtung u. Zuchtungsbiologie 77, 1: 87 – 99.
 • Szuba Z. 1978. Bilateralna symetria i asymetria w budowie szkieletu kota domowego (Felis lybica f. catus). Rozpr. AR Szczec.57: 1 - 102.
 • Gawlikowski J. 1989, Biometryczne cechy kośćca bydła domowego (Bos primigenius f.taurus) Polski północno-zachodniej w różnych okresach historycznych. Rozpr. AR Szczec.123: 1 – 94.
 • Kubasiewicz L., Rękas L., Szymański A. 1993, Najdawniejsze przypadki zaburzeń rozwojowych u bydła zarejestrowane w Pracowni Teratologii Zwierząt AR w Szczecinie. Powiązania rodowodowe buhajów-ojców potomstwa z objawami akroteriazy lub achondroplazji. Zesz. AR Szczec.158, Zoot. XXIV, Terat. Scr. 3:32-40.
 • Gawlikowski J., Kobryń H. 1998, Zmiany patologiczne w wykopaliskowych szczątkach zwierzęcych wczesnośredniowiecznego Wolina (Srebrne Wzgórze). Mater. Zachodniopomor.: 193 – 201.
 • Baranowski P., Binerowska B., Romańczuk T., 2006, Porównanie wybranych cech biometrycznych i cech oręża tryków rasy wrzosówka polska (Ovis aries), muflona (Ovis orientalis musimon, Schreber 1782) oraz mieszańców międzygatunkowych.Folia Univ. Agric. Stetin.
 • Sulik M., Sobolewska E., Seremak B.,Ey-Chmielewska H., Frączak B., 2007, Radiological evaluation of chinchilla mastication organs. Bull. Vet. Inst. Pulawy 51, 121-124.
 • Baranowski P., Furkioti K., 2007, Selected craniometrical features and cranial indices of the Plish Heath Sheep rams in the first year of life. Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 257 (3), 39–50.
 • Baranowski P., Wojtas J., Cis J., Musiał G., Wróblewska M., Sulik M., 2008, Value of craniometrical traits in Chinchillas (Chinchilla laniger) skulls considering teeth deffects. Bull Vet Inst. Pulawy 52, 271-280.
 • Baranowski P., Wróblewska M., Wojtas J., 2009, Morphology and morphometry of the nuchal plane of breeding chinchilla (Chinchilla laniger, Molina 1782) skulls allowing for sex and litter size at birth. Bull Vet Inst. Pulawy, 53, 291-298.
 • Baranowski P., 2010, Morphometric analysis of early medieval dog skulls from Pomerania allowing for forehead position index and dorsal notch of the foramen magnum. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities - Biology 13(4)16-28.
 • Stacharski M., Pęzińska K., Wróblewska M., Wojtas J., Baranowski P., 2010, The biometric characteristic of domestic cat skull in the three stages of its growth: juvenil, subadult and adult. Acta Sci. Pol. Zootech. 9, 3, 65-78.
 • Baranowski P., Wojtas J., 2011, Effect of hypertrophic deffect on the occurrence of foramina, shape and cribrosity features in the cranium and mandible of wild and farm chinchillas (Chinchilla laniger). Bull Vet Inst Pulawy 55 (2), 247-260.
 • Baranowski P., Wojtas J., 2011, Asymmetry of selected foraminal, shape and cribrosity features in the head skeleton of wild and farm chinchillas (Chinchilla laniger). Bull Vet Inst Pulawy 55 (4) 787-793.
 • Felska-Błaszczyk L., Lasota B., Sulik M., Masłowska A., Dziadosz M., Błaszczyk B., Błaszczyk P., 2011, Pregnancy detection in putatively unmated mink (Mustela vison) by serum progesterone level. Journal of Reproduction Development 57, 3, 416-420.
 • Baranowski P., Nowak P., Pęzińska K. Talaga A., 2012, Osteometric traits of the selected skeleton elements of domestic cat (Felis silvestris f. catus) from archaeological sites Wolin–town and Szczecin–vegetable market. Acta Sci. Pol., Zootech. 11, 1, 3-24.
 • Felska-Błaszczyk L., Seremak B., Lasota B., Klecha A., 2013. Extra light during pregnancy improve reproduction performance of mink (Neovison vison). Annals of Animal Science 13 (4), 797-805.
 • Baranowski P., Pęzińska-Kijak K., Felska-Błaszczyk L., Żuk K., Nowak P., Kosecka J., Oczeretko K., Chukwu P., Mazur P., 2014, An attempt to determine the size of biometric differences in the skull of two colour variants of American mink (Neovision vision). Int. J. Morphol., 32, 3, 895-901.
 •   Felska-Błaszczyk L., Lasota B., Seremak B., 2016. Conception rates in farm mink (Neovison vison) in relation to first mating date, age and color variety. Animal Science Journal 87, 873-877.
 • Baranowski P., 2017, Craniometric characteristics and cranial indices of Polish Heath Sheep rams - extended data. Int.  J.  Morphol., 35, 1, 133-140.
 • Baranowski P., Krajewski S., Nowacki J., Nowak P., 2018, Morphometry of the cervical spine of Emu using the hydrostatic method. Int. J. Morphol., 36, 2, 608-613.