Dr hab. inż. Tomasz Stankiewicz

Adiunkt

Tematyka badawcza
 • Ultrasonografia dopplerowska w badaniu położniczym zwierząt
 • Zaburzenia przebiegu folikulogenezy i owulacji
 • Sezonowe uwarunkowania rozrodu zwierząt
 • Analiza wewnątrzpęcherzykowego środowiska wzrostu i dojrzewania oocytów w aspekcie optymalizacji metod pozaustrojowej produkcji zarodków 
Przebieg pracy naukowej
 • Mgr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, kierunek Biotechnologia, Profil zmian stężeń steroidowych hormonów jajnika i koncentracja cholesterolu we krwi kóz anglo-nubijskich w posynchronizacyjnym cyklu rujowym, 2002 
 • Dr n. roln., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Próba określenia potencjału rozrodczego pęcherzyków jajnikowych oraz wpływu wybranych czynników środowiskowych i genetycznych na skład płynu pęcherzykowego oraz rozwój oocytów świńskich w warunkach in vitro, 2007
 • Dr hab. n. roln. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wybrane transformujące czynniki wzrostu-ß, hormony i parametry biochemiczne u świń z torbielami i bez torbieli jajnikowych, 2017
Wybrane publikacje
 1. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Chundekkad P. 2020: Morphometric measurements of the umbilical cord and placentomes and Doppler parameters of the umbilical artery through ultrasonographic analysis in pregnant sheep. Small Ruminant Research, 184, IF: 1,210   
 2. Chundekkad P., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J. 2019: Polyspermic fertilization of porcine oocytes in vitro - a current review. Veterinární Medicína, 64, (12), 513-520, IF: 0,636 
 3. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Lasota B., Gączarzewicz D. 2019: Trächtigkeitsuntersuchung beim Schaf mit (Doppler-) Ultraschall. Tierärztliche Umschau, 74, (11), 426-430, IF: 0,112 
 4. Błaszczyk B., Stankiewicz T., Lasota B., Wieczorek-Dąbrowska M., Brzozowska A., Wojtasiak N., Chundekkad P. 2019: Biochemische Parameter in der perinatalen Periode bei Pommern- und Suffolk-Schafen mit Einlings- oder Zwillingsträchtigkeit. Züchtungskunde, 91, (5), 389-399, IF: 0,167
 5. Lasota B., Felska Błaszczyk L., Masłowska A., Seremak B., Stankiewicz T. 2019: Effect of photoperiod modulation in American mink males on their testosterone concentrations and mating performance. Journal of Central European Agriculture, 20, (1), 119-129.
 6. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Wieczorek-Dąbrowska M., Brzozowska A., Balicka-Ramisz A. 2018: Wykorzystanie ultrasonograficznej diagnostyki prenatalnej w ocenie przebiegu ciąży u ssaków. Biotechnologia - problemy i wyzwania: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Szczecin, 137-140.
 7. Stankiewicz T. 2017: The relationships between transforming growth factors ß and free thyroxine and progesterone in the ovarian cysts, preovulatory follicles, and the serum of sows. Archives Animal Breeding, 60, 131-136, IF: 1,203
 8. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D.,Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B. 2017: Bioetyczne aspekty rozrodu wspomaganego. Konferencja naukowa "Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie", ZUT, Szczecin 2017, 178-182.
 9. Szatkowska I., Jedrzejczak-Silicka M., Dybus A., Wiszniewska B., Udala J., Zaborski D., Wojcik J., Stankiewicz T., Proskura W.S. 2017: Expression profile of the SOX9 gene in the testes of sexually immature and mature male goats (Capra hircus), and its potential influence on postnatal testis development. Veterinarni Medicina, 62, 253-260, IF: 0,434
 10. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D. 2017: Zastosowanie diagnostyki ultrasonograficznej w monitorowaniu przebiegu ciąży u suk - wybrane aspekty praktyczne. Drugie warsztaty kynologiczne "Pielęgnacja i żywienie psów", ZUT, Szczecin 2017, 35-37.
 11. Gączarzewicz D., Udała J., Piasecka M., Błaszczyk B., Stankiewicz T. 2016: Bacterial contamination of boar semen and its relationships to sperm quality preserved in commercial extender containing gentamicin sulfate. Polish Journal of Veterinary Sciences, 19, (3), 451-459, IF: 0,697
 12. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Lasota B., Mościcki W., Kołodziejska J. 2016: Beziehungen zwischen Progesteron (P4 ) und Immunglobulinen M (IgM) und G (IgG) in präovulatorischen Follikeln, Ovarialzysten und Serum beim Schwein. Tierärztliche Umschau, 71, (5), 173-179, IF: 0,142
 13. Stankiewicz T., Błaszczyk B. 2016: Relationship between the concentration of bone morphogenetic protein-15 (BMP-15) and growth differentiation factor-9 (GDF-9) in pre-ovulatory follicles, ovarian cysts, and serum in sows. Animal Production Science, 56, (1), 141-146, IF: 1,371
 14. Grabowska R., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Banaś T., Hale S., Udała J. 2016: Quality of oocytes in prepubertal and pubertal swine. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 40, 89-94, IF: 0,449
 15. Kuba J., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Kwita E., Udała J. 2015: Circannual changes in serum concentrations of thyroxine, calcitonin, and parathormone in immature and mature red deer females (Cervus elaphus). Polish Journal of Veterinary Sciences, 18, 613-619, IF: 0,719
 16. Stankiewicz T. 2015: Biochemical composition of the fluid of ovarian cysts and pre-ovulatory follicles compared to the serum in sows. Tierärztliche Praxis Großtiere, 43, (4), 216-221, IF: 0,305
 17. Gączarzewicz D., Udała J., Piasecka M., Błaszczyk B., Stankiewicz T. 2015: Storage temperature of boar semen and its relationship to changes in sperm plasma membrane integrity, mitochondrial membrane potential, and oxidoreductive capability. Turkish Journal of Biology, 39, 582-594, IF: 1,183
 18. Kuba J., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J. 2015: Annual changes in the concentrations of free triiodothyronine, progesterone and testosterone in prepubertal red deer (Cervus elaphus elaphus) males and females. Journal of Animal and Feed Science, 24, 113-117, IF: 0,511
 19. Stankiewicz T., Błaszczyk B. 2015: Macro-elements composition of cystic and follicular fluid in the ovaries and their relationship to peripheral blood concentration in sows. Acta Veterinaria-Beograd, 65, (2), 217-225, IF: 0,741
 20. Kuba J.,  Błaszczyk B., Stankiewicz T., Skuratko A., Udała J. 2015: Analysis of annual changes in the concentrations of selected macro- and microelements, thyroxine, and testosterone in the serum of Red Deer (Cervus elaphus) stags. Biological Trace Element Research, 168, (2), 356-361, IF: 1,798 
 21. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Lasota B., Udała J., Al-Obaidy E.J.N., Gączarzewicz D. 2015: Die Zusammensetzung von Makroelementen in der Follikelflüssigkeit von Stutenovarien in Abhängingkeit von Saison und Follikelgröße. Tierärztliche Umschau, 70 (5), 162-166. IF: 0,079
 22. Stankiewicz T., Błaszczyk B. 2014: Concentrations of bone morphogenetic protein-15 (BMP-15) and growth differentiation factor-9 (GDF-9) in follicular cysts, mono- and polyoocyte follicles in gilts. Acta Veterinaria-Beograd, 64 (1), 24-32. IF: 0,375
 23. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Smugała J., Udała J., Tylkowska A., Kuba J., Cieśla A. 2014: Serum selenium concentration and glutathione peroxidase activity and selenium content in testes of Polish Konik horses from selenium- deficient area in North-Western Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences 17 (1), 165-167. IF: 0,604
 24. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Kuba J. 2014: The effect of chitosan on the concentration of 17β-estradiol and free triiodothyronine in mice exposed to polychlorinated biphenyls (PCBs). Journal of Environmental Science and Health Part A, 49, (4), 376-382. IF: 1,190
 25. Szatkowska I., Jędrzejczak M., Dybus A., Wiszniewska B., Udała J., Zaborski D., Wójcik J., Stankiewicz T. 2014: Histological, molecular and transcriptional analysis of PIS goats. Small Ruminant Research, 116, 126-132. IF: 1,125
 26. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Kuba J., Mituniewicz-Małek A., Dmytrów I., Stankiewicz T., Udała J., 2013: Selengehalt im Fleisch und in ausgewählten Organen von Ziegenlämmern sowie in der Ziegenmilch und ihren Produkten aus dem Gebiet Westpommern. Züchtungskunde, 8, 5 (6), 451-461. IF: 0,411 
 27. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Dobrzański Z., Szewczuk M., Stankiewicz T., Gączarzewicz D., Lachowski W., 2013: The effect of selenized yeast supplementation on some performance parameters in sheep. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 37, 61-67.  IF: 0,316
 28. Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., 2013: The intravaginal electrical impedance measurements in monitoring estrous cyclicity, the length of the breeding season and ovarian cysts in goats. Small Ruminant Research, 113 (1): 109-114. IF: 1,099
 29. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D. 2011: Wpływ estrogenów środowiskowych na status zdrowotny układu rozrodczego. Konferencja naukowa "Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt", ZUT, Szczecin 2011, 34-39. 
 30. Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Hendzel D., Bąkowska M., Stankiewicz T., 2011: Evaluation of selenium status and its distribution in organs of free living foxes (Vulpes vulpes) from an Se deficient area. Polish Journal of Veterinary Sciences 14 (3): 453-457. (WWW) IF: 0,507 
 31. Pilarczyk B., Udała J., Stankiewicz T., Hendzel D., Tylkowska A., Vovk S., 2011: Beurteilung der Selengehalte im Blutserum von Pferden in Polen. Tierärztliche Umschau 66 (4): 163-165. IF: 0,273 
 32. Gączarzewicz D., Piasecka M., Udała J., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Laszczyńska M., 2010: Plasma membrane changes in the liquid storage of boar spermatozoa: A comparison of methods. Acta Veterinaria Hungarica 58 (1): 105-116. (WWW) IF: 1,264 
 33. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Pilarczyk B., 2010: Farmakologiczne systemy resynchronizacji rui. Bydło (5): 78-80. 
 34. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2009: A study on the occurrences of polyovular follicles in porcine ovaries with particular reference to intra-follicular hormone concentrations, quality of oocytes and their in vitro fertilization. Anatomia, Histologia, Embryologia 38 (3): 233-239. (WWW) IF: 0,616 
 35. Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., 2009: Plasma progesterone analysis by a time-resolved fluorescent antibody test to monitor estrous cycles in goats. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 21 (1): 80-87. (WWW) IF: 1,546 
 36. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2008: Zwyrodnienie cystowate jajników u świń. Weterynaria w Terenie 2 (4): 33-36. 
 37. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Lasota B., Gączarzewicz D., Udała J., 2008: Saisonabhängige Veränderungen der Ovargröße sowie Konzentration von Steroidhormonen und Thyroxin in der Follikelflüssigkeit beim Schwein. Tierärztliche Praxis Großtiere 36 (2): 99-103. (WWW) IF: 0,254 
 38. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2008: Wybrane aspekty dojrzewania oocytów świni w warunkach fizjologicznych i pozaustrojowych. Medycyna Weterynaryjna 64 (4A): 400-403. (WWW) 
 39. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., 2007: Sezonowe uwarunkowania rozrodczości świń. Weterynaria w Terenie 1 (2): 17-20. 
 40. Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., Błaszczyk P., Szymańska A., Szymańska-Pasternak J., 2006: Free thyroid hormones and cholesterol in follicular fluid of bovine ovaries. Bulletin of Veterinary Institute In Pulawy 50 (2): 189-193. (WWW) IF: 0,402 
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Towarzystwo Biologii Rozrodu, od 2002 roku
 • Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, od 2017 roku
Dydaktyka
 •  Położnictwo zwierząt
 •  Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej
 •  Embriologia
 •  Metody monitorowania przebiegu procesów rozrodczych zwierząt
 •  Bioinżynieria embrionalna
 •  Zachowania rozrodcze w kształtowaniu populacji
 •  Podstawy diagnostyki toksykologicznej
 •  Wybrane aspekty uzyskiwania zwierząt transgenicznych
 •  Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierząt
Teaching for Foreigners (ERASMUS+)
 • Animal embryology
 • Basics of ultrasound diagnostics
 • Animal obstetrics
 • Cellular engineering in animal reproduction
 • Methods of monitoring the reproductive processes in animals
Doświadczenia naukowe, staże, kursy i szkolenia
 • Leibniz Institute for Farm Animal Biology, Institute of Reproductive Biology, Dummerstorf, Niemcy - staż naukowy, 2016
 • Kurs w zakresie ultrasonografii psów i kotów - badanie jamy brzusznej. Przychodnia weterynaryjna, Zgorzelec, luty 2018
 • Kurs w zakresie ultrasonografii dopplerowskiej jamy brzusznej psów i kotów. Przychodnia weterynaryjna, Zgorzelec, październik 2018
Działalność organizacyjna, funkcje redakcyjne w czasopismach naukowych
 • Associate Editor - BMC Veterinary Research
 • Editorial Board - Austin Journal of Invitro Fertilization
 Znajomość języków obcych
 •  Język angielski