Mgr Aleksandra Wojciechowska

  • Licencjat , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Foki bałtyckie, zagrożenia i ochrona ze szczególnym uwzględnianiem foki szarej Halichoerus grypus, 2013
  • Magister, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Ocena wybranych parametrów rozrodu samic norki amerykańskiej (Neovison vison) odmiany standard brązowy w zależności od klasy jakości okrywy włosowej, 2015