Mgr Natalia Tarasewicz

Przebieg pracy naukowej

  • licencjat, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, "Wykorzystanie Medicago truncatula w biotechnologii roślin", 2011

  • mgr, ZUT, WBiHZ, "Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i niektóre metale ciężkie w powietrzu atmosferycznym na terenie województwa zachodniopomorskiego", 2013

Znajomość języków obcych:
- angielski

Wybrane publikacje
  • Kuba J., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Tarasewicz N., Pilarczyk R.,  Ligocki M. (2015): Comparison of DDT and its metabolites concentrations in cow milk from agricultural and industrial areas. Journal of Environmental Science and Health, Part B (2015) 50, 1 – 7. IF:1,234