dr hab. inż. Alicja Dratwa-Chałupnik

adiunkt

godziny konsultacji:

czwartek:  13.30 - 15.30

 

 

Przebieg pracy naukowej
 • Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Żninie, profil biologiczno-chemiczny, 1986-1990
 • Magister inżynier, Akademia Techniczno–Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Zootechniczny,promotor:prof. dr hab. Henryk Bieguszewski, „Wpływ dodatku metioniny i lizyny do karmy na niektóre wskaźniki hematologiczne oraz na poziom trijodotyroniny u rosnących perlic domowych”, 1995
 • Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki, AR Szczecin, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, promotor:prof.dr hab. Wiesław F. Skrzypczak, „Przedsionkowy peptyd natriuretyczny a czynność nerek cieląt noworodków”,rozprawa doktorska i obrona pracy wyróżnione, 2004
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików
 • Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
Dorobek naukowy
 • Oryginalne, opublikowane prace twórcze - 12
 • Podręczniki i skrypty - autorka 2 rozdziałów skryptu pt. „Fizjologia Zwierząt – ćwiczenia” oraz autorka zamieszczonych tam rycin i zdjęć; autorka rozdziału w "Proteomika. Wybrane zagadnienia"
 • Prace przeglądowe i monografie - 8
 • Prace popularno-naukowe - 2
 • Doniesienia i komunikaty naukowe - 12 (w tym 4 prezentowane na konferencjach zagranicznych)
Funkcje i działalność organizacyjna
 • Współorganizatorka trzech Ogólnopolskich Konferencji Naukowych z cyklu „Fizjologia okresu okołoporodowego i postnatalnego zwierząt gospodarskich”, 2001, 2003, 2006
 • Członek zespołu ds. akredytacji szkół średnich z ramienia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, 2004
 • Opiekun studentów kierunku Biologia, 2005-2007
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, 2005-2006
 • Sekretarz Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, 2006-2008
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej, 2005-2008
 • członek Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2006-2008
 • Członek wydziałowej komisji historycznej, 2010-2012
Granty Komitetu Badań Naukowych
 • KBN, nr 3P06D 028 22 - Wpływ konwertazy angiotensyny i przedsionkowego peptydu natriuretycznego na pourodzeniową adaptację nerek cieląt, drugi wykonawca projektu, 2002-2004
 • N N311 016239,tytuł projektu: „Wpływ nadmiaru węglowodanów w diecie na profil białkowy osocza krwi i moczu oraz nerkowe mechanizmy regulacji bilansu wodno-elektrolitowego u cieląt w pierwszym miesiącu życia”,kierownik grantu, 2010 – 2013
 • N N311 012538 - Analiza proteomu osocza krwi dojrzałych płciowo jałówek, pierwiastek w kolejnych miesiącach ciąży i krów w pierwszych trzech miesiącach laktacji, wykonawca, 2010 - 2013
Kursy i umiejętności
 • 2-letnie Studium Pedagogiczne, Instytut Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy (świadectwo ukończenia studium), 1995-1996
 • Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem, Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu (świadectwo ukończenia studium, kwalifikacje zawodowe w zakresie Zarządzania Wizerunkiem i Promocją Przedsiębiorstwa), 2003–2004
 • Studium Marketingowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu (dyplom ukończenia studium, kwalifikacje zawodowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, tytuł: Menadżer Zasobów Ludzkich), 2004
Odznaczenia i nagrody
 • Nagroda indywidualna JM Rektora AR (IIIst naukowa), 2005
 • Medal „Amicus Scientaie et Veritatis” Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, 2006
 • Nagroda indywidualna JM Rektora ZUT (IIIst naukowa), 2011
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt, 2006-2007
Organizator konferencji naukowych
 • Współorganizatorka trzech Ogólnopolskich Konferencji Naukowych z cyklu „Fizjologia okresu okołoporodowego i postnatalnego zwierząt gospodarskich”, 2001, 2003, 2006
Wybrane publikacje
 • Dratwa A.: Atrial natriuretic peptide and renal haemodynamics in newborn calves. Acta Veterinaria Brno, 75: 477-483, 2006.
 • Ożgo M., Skrzypczak W.F., Drzeżdżon D., Lepczyński A., Dratwa-Chałupnik A., Michałek, K., Herosimczyk A. Urinary excretion of low molecular weight proteins in goats during the neonatal period. J. Physiol. Pharmacol., 60, supl.2, 2009.
 • Skrzypczak W., Dratwa-Chałupnik A., Ożgo M., Michałek K., Lepczyński A., Hejza K., Siwa J. Effect of converting enzyme inhibitor on blood plasma copper and iron concentrations in calves during the neonatal period. Folia Biol. (Krakow), 58, nr 1-2, 119 -12
 • Dratwa-Chałupnik A., Ożgo M., Herosimczyk A., Lepczyński A., Michałek K., Skrzypczak W. Renal regulation of potassium homeostasis in calves in the first week of life including the role of atrial natriuretic peptide. Folia Biol. (Kraków) 59:157-161., 2011
 • Herosimczyk A., Lepczyński A., Dratwa-Chałupnik A., Kurpińska A., Klonowska A., Skrzypczak W.F. Age-related changes of selected blood biochemical indicators in dairy calves during their first week of life. Folia Biol. (Kraków) 2011; 59:25-30.
 • Lepczyński A., Herosimczyk A., Dratwa-Chałupnik A., Ożgo M., Michałek K., Malinowski E., Skrzypczak W.F. Comparative study of selected blood biochemical components in milk or milk-replacer fed calves during the second week of life. Folia Biol. (Kraków), 2
 • Dratwa-Chałupnik A., Herosimczyk A., Lepczyński A., Skrzypczak W.F. Calves with diarrhea and a water-electrolyte balance. Med. Weter., 68:5-8., 2012
Zainteresowania, hobby
 • fotografia
 • teatr
 • sport – pływanie, jazda na rowerze
 • czytanie książek
Znajomość języków obcych
 • język angielski