Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

al. Piastów 45, 70-311 Szczecin

 

Skład osobowy:
1.

Dr hab. inż. Arkadiusz Terman

adiunkt, kierownik Katedry

e-mail: Arkadiusz.Terman@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 87
2.

Dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec

adiunkt

e-mail: Katarzyna.Wojdak-Maksymiec@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 83

3.

Dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak

adiunkt

Pracownia Genetyki Molekularnej

e-mail: Inga.Kowalewska-Luczak@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 81

4.

Dr hab. Hanna Kulig

adiunkt

Pracownia Genetyki Molekularnej

e-mail: Hanna.Kulig@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 84

5.

Dr inż. Daniel Polasik

adiunkt

Pracownia Genetycznych Podstaw Biotechnologii

e-mail: Daniel.Polasik@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 82

6.

Mgr Katarzyna Woźniak

doktorantka 

e-mail: Katarzyna.Wozniak@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 87

7.

Mgr inż. Sonia Hiller

doktorantka

e-mail: Sonia.Hiller@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 87

8.

Mgr inż. Kamila Kuźmińska

doktorantka 

e-mail: kk21019@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 87

9.

Mgr Anna Stanisławczyk

doktorantka

e-mail: sa31617@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 87

10.

Mgr inż. Dagmara Zagrobelny

doktorantka

e-mail: dagmara-zagrobelny@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 87

11.

Mgr inż. Oliwia Chomczyńska

specjalista

e-mail: Oliwia.Chomczynska@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 87

 

 

 Obszary badawcze jednostki:
  • Wpływ polimorfizmu wybranych genów na poziom cech jakości tuszy oraz użytkowość rozrodczą świń.
  • Poszukiwanie i analiza polimorfizmu w genach zaangażowanych w zróżnicowanie barwne szynszyli (Chinchilla lanigera).
  • Analiza polimorfizmu wybranych genów ulegających ekspresji w gruczole mlekowym oraz zlokalizowanych w chromosomie szóstym w odniesieniu do cech użytkowych i funkcjonalnych bydła mlecznego.
  • Detekcja zmienności DNA norki amerykańskiej (Mustela vison Schreb.,1777).