Dr hab. Hanna Kulig

 

Przebieg pracy naukowej
 • mgr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, Analiza cytogenetyczna i cytofotometryczna odmian Lolium perenne L. i L. hybridum Hausskn. ze Stacji Hodowli Roślin w Marchwaczu, 1996
 • dr, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Polimorfizm w genie leptyny oraz możliwości wykorzystania jego wariantów w doskonaleniu cech użytkowości mlecznej bydła, 2003
Wybrane publikacje
 1. Kowalewska-Łuczak I., Szembek M., Kulig H., 2011: Ghrelin gene polymorphism in dairy cattle. Journal of Central European Agriculture 12(4): 737-744.
 2. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Szydłowska J., 2011: CRH gene polymorphism in relation to milk production traits in cattle. Acta Scientorum Polonorum 10(1): 49-54.
 3. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Kosobucki M., 2011: Polymorphismus am PPARGC1A-Gen beim Milchrind. Tierärztliche Umschau 66(4): 147-150.
 4. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., 2011: Association between polymorphism in bovine PRKAG3 gene and milk production traits. Russian Journal of Genetics 47(8): 1008-1011.
 5. Kowalewska-Łuczak I., Balciukiewicz K., Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: Einfluss des Polymorphismus im Prolaktinrezeptorgen (PRLR) auf Milchleistungsmerkmale bei Kühen der Rasse Jersey. Tierärztliche Umschau 65(1): 22-25.
 6. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., 2010: Effect of SCD SNPs on milk production traits of Jersey cows. Archiv für Tierzucht 53(1): 116-118.
 7. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: ANXA9, SLC27A3, FABP3 and FABP4 single nucleotide polymorphisms in relation to milk production traits in Jersey cows. Czech Journal of Animal Science 55(11): 463-467.
 8. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Kmieć M., 2010: Associations between the bovine PPARGC1A gene and milk production traits. Czech Journal of Animal Science 55(5): 195-199.
 9. Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: Associations between leptin gene polymorphisms and somatic cell count in milk of Jersey cows. Acta Veterinaria Brno 79(2): 237-242.
 10. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Szewczyk K., 2010: Polimorfizm w genie tyreoglobuliny u bydła rasy jersey. Acta Scientorum Polonorum 9(4): 129-134.
 11. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Kulig H., Grzelak T., 2010: STAT5A/AvaI Restriction Polymorphism in Cows of Polish Red-and-White Variety of Holstein Friesian Breed. Russian Journal of Genetics 46(1): 81-85. IF: 0,431
 12. Kulig H., Kmieć M., 2009: Association between leptin gene polymorphisms and growth traits in Limousin cattle. Russian Journal of Genetics 45(6): 738-741.
 13. Kulig H., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Andziak G., 2009: Effect of Leptin Gene Polymorphisms on Milk Production Traits of Jersey Cows. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 33(2): 143-146.
 14. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Kmieć M., 2009: Amplification created restriction sites for genotyping SNPs in the bovine ABCG2 and its association with milk production traits. Archiv für Tierzucht 52(6): 647-649.
 15. Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2008: Schätzung von Zusammenhängen zwischen dem Leptingen-Polymorphismus und der Zellzahll sowie weiteren Milchmerkmalen des Rindes. Tierärztliche Umschau 63(6): 307-311.
 16. Kulig H., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Torchała-Bielaszewska K., 2008: Zależność między polimorfizmem w genie leptyny a liczbą komórek somatycznych i cechami użytkowości mlecznej krów. Medycyna Weterynaryjna 64(7): 915-917.
 17. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Kulig H., Pachciarek B., 2008: Genpolymorphismus des STAT5A-Transkriptionsfaktors in einer Milchkuhherde. Tierärztliche Umschau(63): 128-132.
 18. Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., Grzelak T., 2007: Zusammenhang zwischen Leptin-Haplotypen und Wachstumsmerkmalen beim Rind der Rasse Limousin. Tierarztliche Umschau 62(8): 410-415.
 19. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Terman A., Wierzbicki H., Lepczyński A., 2007: Associations Between GHRH/HaeIII Restriction Polymorphism and Milk Production Traits in Herd of Dairy Cattle. Journal of Animal and Veterinary Advances 6(11): 1293-1303.
 20. Kmieć M., Kulig H., Wierzbicki H., 2006: Polymorphismus im Leptin-Gen in Verbindung mit ausgewählten Reproduktionsleistungen von Ebern. Tierärztliche Umschau 61(2): 77-83.
 21. Kmieć M., Terman A., Kulig H., Polasik D., 2005: Analiza zależności między polimorfizmem genu receptora ryanodiny (RYR1) a niektórymi cechami użytkowości rozpłodowej świń. Folia Universitatis Agriculturea Stetinensis 243(47): 81-88.
 22. Kulig H., 2005: Association between leptin gene polymorphism and some performance traits of cattle. Journal of Animal and Feed Sciences 14(2): 235-243.
 23. Kulig H., 2005: Association between leptin combined genotypes and milk performance traits of Polish Black-and-White cows. Archiv für Tierzucht 48(6): 547-554.
 24. Kulig H., 2005: Charakterystyka struktury genetycznej stada bydła czarno-białego na podstawie polimorfizmu w genie leptyny. Acta Scientiarum Polonorum 4(1): 95-105.
 25. Kowalewska I., Kmieć M., Kulig H., 2004: Melatonina i jej receptory. Medycyna Weterynaryjna 60(9): 899-901.
 26. Kmieć M., Terman A., Kulig H., Kowalewska I., 2004: Influence of RYR1 gene polymorphism on selected semen traits in pedigree boars kept at AI stations. Animal Science Papers and Reports 22(Supl. 3): 267-272.
 27. Szatkowska I., Zych S., Kulig H., 2003: Determinacja płci u ssaków. Medycyna Weterynaryjna 59(10): 847-852.
 28. Kmieć M., Kulig H., Konik A., 2003: Preliminary results on associations between leptin gene (LEP) and some reproduction performance traits of boars. Archiv für Tierzucht 46(1): 63-70.
 29. Kulig H., Grzesiak W., Szatkowska I., 2001: Effect of leptin gene polymorphism on growth and carcass traits in pig (short communication). Archiv für Tierzucht 44(3): 291-296.
 30. Kulig H., Szatkowska I., 2001: Mutacje w genie miostatyny i ich wpływ na rozwój tkanki mięśniowej bydła. Prace i Materiały Zootechniczne 58: 65-73.
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne
Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Research Institute of Animal Production in Prague, Department of Molecular Genetics, staż naukowy – 28.06-12.07.2011
Dydaktyka
 • Genetyka ogólna – kier. Biologia, Biotechnologia 
 • Genetyka zwierząt i metody hodowlane – kier. Zootechnika
 • Epigenetyka – kier. Biologia, Biotechnologia
 • Inżynieria genetyczna – kier. Biologia 
 • Metody inżynierii genetycznej w hodowli zwierząt – kier. Biotechnologia 
 • Nutri-, farmako- i toksykogenomika - kier. Biologia, Biotechnologia
Funkcje i działalność organizacyjna
 • Członostwo w Wydziałowej Komisji ds. Kadry, Rozwoju i Współpracy , 2010-
 • Udział w organizowaniu zajęć w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego „DUTEK”
 • Członkostwo w Wydziałowej Komisji Programowej kierunku Bioinformatyka 
 • Członkostwo w Radzie Wydziału, 2010-2012
Kursy i umiejętności
 • Szkolenie z ratownictwa medycznego "Basic Life Support - First Aid organzowane przez Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych S.C., 2008
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda zespołowa JM Rektora (III st naukowa), 2005
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (I st naukowa), 2007
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (III st naukowa), 2009
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (I st naukowa), 2010
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (I st naukowa); 2011
Organizator konferencji naukowych
 • Udział w organizowaniu Zjazdu Katedr Jednoimiennych nt. „Zastosowanie nowoczesnej genetyki w produkcji zwierzęcej”, Międzyzdroje , 15-16.06.1999
Udział warsztatach, kursach szkoleniowych i sesjach naukowych
 • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze Biologii Molekularnej Katedry Genetyki Zwierząt – warsztaty z biotechnologii „Wykrywanie polimorfizmu DNA” , 1997
 • Katedra Biotechnologii AR w Poznaniu, Zakład Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu – X Szkoła Letnia „Postępy Biologii Molekularnej” , 1998
 • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze Biologii Molekularnej Katedry Genetyki Zwierząt – warsztaty z biotechnologii „Laboratoryjne i komputerowe metody badania DNA” , 1999
 • Politechnika Gdańska, Katedra Mikrobiologii – kurs „Klonowanie molekularne DNA”, 1999
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie – szkolenie w projekcie EFS „Patent na komercję! Patent na wiedzę w zakresie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych”, zakres - biotechnologia, 2008