Historia Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Katedra została utworzona w roku 1955 pod nazwą Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt. Inicjatorem powołania Katedry, jej organizatorem, jak również pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Zdzisław Śliwa. Od roku 1959 do roku 1999 Katedra działała pod kierownictwem prof. dr Arkadiusz Kawęckiego. W 1999 roku na kierownika Katedry powołano prof. dr hab. Marka Kmieć, który pełnił tę funkcję do roku 2010. Od 1 września 2010 roku kierownikiem Katedry jest dr inż. Arkadiusz Terman.