Dr hab. Hanna Kulig

 

Przebieg pracy naukowej
 • mgr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, Analiza cytogenetyczna i cytofotometryczna odmian Lolium perenne L. i L. hybridum Hausskn. ze Stacji Hodowli Roślin w Marchwaczu, 1996
 • dr, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Polimorfizm w genie leptyny oraz możliwości wykorzystania jego wariantów w doskonaleniu cech użytkowości mlecznej bydła, 2003
 • hab., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Analiza polimorfizmu w genach kandydujących w aspekcie przydatności w doskonaleniu cech użytkowości mlecznej bydła, 2014
Wybrane publikacje
 1. Kulig H., Żukowski K., Kowalewska-Łuczak I, Łakomy P.: SCD1 polymorphism and breeding value for milk production traits in cows, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2016, 22(1), 131-134.
 2. Kulig H., Kałłas T., Kowalewska-Łuczak I., Kunicka M., Wojdak-Maksymiec K.: SLC27A1 gene polymorphism analysis in relation to milk production traits in Jersey cows, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, 2016, 326(38)4, 81-87.
 3. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I, Żukowski K., Kunicka M., Kruszyński W.: SLC27A1 SNPs in relation to breeding value of milk production traits in Polish Holstein-Friesian cows, Animal Science Papers and Reports, 2013, 31 (4), 273-279.
 4. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I, Żukowski K., Kruszyński W.: FABP3, FABP4 and ANXA9 SNP genotypes in relation to breeding values for milk production traits in Polish Holstein-Friesian cows, Russian Journal of Genetics, 2013, 49(8), 852–856.
 5. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H.: Polymorphism of the FAM13A, ABCG2, OPN, LAP3, HCAP-G, PPARGC1A genes and somatic cell count of Jersey cows - Preliminary study, Research in Veterinary Science, 2013, 94 (2), 252-255.
 6. Kowalewska-Łuczak I., Szembek M., Kulig H., 2011: Ghrelin gene polymorphism in dairy cattle. Journal of Central European Agriculture 12(4): 737-744.
 7. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Szydłowska J., 2011: CRH gene polymorphism in relation to milk production traits in cattle. Acta Scientiarum Polonorum 10(1): 49-54.
 8. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Kosobucki M., 2011: Polymorphismus am PPARGC1A-Gen beim Milchrind. Tierärztliche Umschau 66(4): 147-150.
 9. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., 2011: Association between polymorphism in bovine PRKAG3 gene and milk production traits. Russian Journal of Genetics 47(8): 1008-1011.
 10. Kowalewska-Łuczak I., Balciukiewicz K., Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: Einfluss des Polymorphismus im Prolaktinrezeptorgen (PRLR) auf Milchleistungsmerkmale bei Kühen der Rasse Jersey. Tierärztliche Umschau 65(1): 22-25.
 11. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., 2010: Effect of SCD SNPs on milk production traits of Jersey cows. Archiv für Tierzucht 53(1): 116-118.
 12. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: ANXA9, SLC27A3, FABP3 and FABP4 single nucleotide polymorphisms in relation to milk production traits in Jersey cows. Czech Journal of Animal Science 55(11): 463-467.
 13. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Kmieć M., 2010: Associations between the bovine PPARGC1A gene and milk production traits. Czech Journal of Animal Science 55(5): 195-199.
 14. Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: Associations between leptin gene polymorphisms and somatic cell count in milk of Jersey cows. Acta Veterinaria Brno 79(2): 237-242.
 15. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Szewczyk K., 2010: Polimorfizm w genie tyreoglobuliny u bydła rasy jersey. Acta Scientiarum Polonorum 9(4): 129-134.
 16. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Kulig H., Grzelak T., 2010: STAT5A/AvaI Restriction Polymorphism in Cows of Polish Red-and-White Variety of Holstein Friesian Breed. Russian Journal of Genetics 46(1): 81-85.
 17. Kulig H., Kmieć M., 2009: Association between leptin gene polymorphisms and growth traits in Limousin cattle. Russian Journal of Genetics 45(6): 738-741.
 18. Kulig H., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Andziak G., 2009: Effect of Leptin Gene Polymorphisms on Milk Production Traits of Jersey Cows. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 33(2): 143-146.
 19. Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Kmieć M., 2009: Amplification created restriction sites for genotyping SNPs in the bovine ABCG2 and its association with milk production traits. Archiv für Tierzucht 52(6): 647-649.
 20. Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2008: Schätzung von Zusammenhängen zwischen dem Leptingen-Polymorphismus und der Zellzahll sowie weiteren Milchmerkmalen des Rindes. Tierärztliche Umschau 63(6): 307-311.
 21. Kulig H., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Torchała-Bielaszewska K., 2008: Zależność między polimorfizmem w genie leptyny a liczbą komórek somatycznych i cechami użytkowości mlecznej krów. Medycyna Weterynaryjna 64(7): 915-917.
 22. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Kulig H., Pachciarek B., 2008: Genpolymorphismus des STAT5A-Transkriptionsfaktors in einer Milchkuhherde. Tierärztliche Umschau (63): 128-132.
 23. Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., Grzelak T., 2007: Zusammenhang zwischen Leptin-Haplotypen und Wachstumsmerkmalen beim Rind der Rasse Limousin. Tierarztliche Umschau 62(8): 410-415.
 24. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Terman A., Wierzbicki H., Lepczyński A., 2007: Associations Between GHRH/HaeIII Restriction Polymorphism and Milk Production Traits in Herd of Dairy Cattle. Journal of Animal and Veterinary Advances 6(11): 1293-1303.
 25. Kmieć M., Kulig H., Wierzbicki H., 2006: Polymorphismus im Leptin-Gen in Verbindung mit ausgewählten Reproduktionsleistungen von Ebern. Tierärztliche Umschau 61(2): 77-83.
 26. Kulig H., 2005: Association between leptin gene polymorphism and some performance traits of cattle. Journal of Animal and Feed Sciences 14(2): 235-243.
 27. Kulig H., 2005: Association between leptin combined genotypes and milk performance traits of Polish Black-and-White cows. Archiv für Tierzucht 48(6): 547-554.
 28. Kulig H., 2005: Charakterystyka struktury genetycznej stada bydła czarno-białego na podstawie polimorfizmu w genie leptyny. Acta Scientiarum Polonorum 4(1): 95-105.
 29. Kmieć M., Terman A., Kulig H., Kowalewska I., 2004: Influence of RYR1 gene polymorphism on selected semen traits in pedigree boars kept at AI stations. Animal Science Papers and Reports 22(Supl. 3): 267-272.
 30. Kmieć M., Kulig H., Konik A., 2003: Preliminary results on associations between leptin gene (LEP) and some reproduction performance traits of boars. Archiv für Tierzucht 46(1): 63-70.
 31. Kulig H., Grzesiak W., Szatkowska I., 2001: Effect of leptin gene polymorphism on growth and carcass traits in pig (short communication). Archiv für Tierzucht 44(3): 291-296.
 32. Kulig H., Szatkowska I., 2001: Mutacje w genie miostatyny i ich wpływ na rozwój tkanki mięśniowej bydła. Prace i Materiały Zootechniczne 58: 65-73.
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne
 • Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskiej "Lutreola"
Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Research Institute of Animal Production in Prague, Department of Molecular Genetics, staż naukowy – 28.06-12.07.2011
Dydaktyka
 • Genetyka ogólna
 • Genetyka psów
 • Epigenetyka
 • Nutri-, farmako- i toksykogenomika
Funkcje i działalność organizacyjna
 • Udział w organizowaniu zajęć w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego „DUTEK”
 • Członkostwo w Wydziałowej Komisji Programowej kierunku bioinformatyka 
 • Członkostwo w Wydziałowej Komisji ds. Kadry, Rozwoju i Współpracy, 2010-2016
 • Członkostwo w Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, 2010-2016
 • Członkostwo w Radzie Wydziału, od 2010 roku
 • Prodziekan ds. kształcenia w kadencji 2016-2020
Kursy i umiejętności
 • Szkolenie z ratownictwa medycznego "Basic Life Support - First Aid organizowane przez Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych S.C., 2008
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda zespołowa JM Rektora (III st naukowa), 2005
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (I st naukowa), 2007
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (III st naukowa), 2009
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (I st naukowa), 2010
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (I st naukowa), 2011
Organizator konferencji naukowych
 • Udział w organizowaniu Zjazdu Katedr Jednoimiennych nt. „Zastosowanie nowoczesnej genetyki w produkcji zwierzęcej”, Międzyzdroje , 15-16.06.1999
Udział warsztatach, kursach szkoleniowych i sesjach naukowych
 • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze Biologii Molekularnej Katedry Genetyki Zwierząt – warsztaty z biotechnologii „Wykrywanie polimorfizmu DNA” , 1997
 • Katedra Biotechnologii AR w Poznaniu, Zakład Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu – X Szkoła Letnia „Postępy Biologii Molekularnej” , 1998
 • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze Biologii Molekularnej Katedry Genetyki Zwierząt – warsztaty z biotechnologii „Laboratoryjne i komputerowe metody badania DNA” , 1999
 • Politechnika Gdańska, Katedra Mikrobiologii – kurs „Klonowanie molekularne DNA”, 1999
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie – szkolenie w projekcie EFS „Patent na komercję! Patent na wiedzę w zakresie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych”, zakres - biotechnologia, 2008
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – seminarium „Protokół dyplomatyczny w szkole wyższej”, 2016
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – szkolenie „Redagowanie treści dostępnej strony WWW”, 2017