Dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec

Dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec

Tematyka badawcza
 • Charakterystyka genetyczna i fenotypowa owiec hodowanych na Pomorzu. Doskonalenie cech użytkowych owcy bobrownickiej. Możliwości wykorzystania w hodowli polimorfizmu białek krwi.
 • Charakterystyka genetyczna i możliwości doskonalenia kóz na podstawie polimorficznych białek krwi
 • Poszukiwanie markerów genetycznych związanych z odpornością / podatnością na infekcje oraz cechami użytkowości mlecznej krów
Przebieg pracy naukowej
 • magister, AR Szczecin, Wydział Zootechniczny, Zootechnika, 1987
 • doktor, AR Szczecin, Wydział Zootechniczny, Nauki Rolnicze w zakresie genetyki zwierząt, 2000
 • doktor habilitowany, ZUT w Szczecinie, Wydział Biotechno-logii i Hodowli Zwierząt, Nauki Rolnicze w zakresie genetyki zwierząt, 2010
Wybrane publikacje
 1. Wojdak-Maksymiec K., 2011: Somatic Cell Count in Cow’s Milk: Factors, Diagnosis and Breeding Implications. Chapter 2 In: Advances in Genetics Research, Ed.: Kevin V. Urbano). Nova Science Publishers New York: 83-108.
 2. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Kmieć M., 2010: ANXA9, SLC27A3, FABP3 and FABP4 single nucleotide polymorphisms in relation to milk production traits in Jersey cows. Czech Journal of Animal Science 55(11): 463-467.
 3. Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: Associations between leptin gene polymorphisms and somatic cell count in milk of Jersey cows. Acta Veterinaria Brno 79(2): 237-242.
 4. Kowalewska-Łuczak I., Balciukiewicz K., Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: Einfluss des Polymorphismus im Prolaktinrezeptorgen (PRLR) auf Milchleistungsmerkmale bei Kühen der Rasse Jersey. Tierärztliche Umschau 65(1): 22-25.
 5. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Kulig H., Grzelak T., 2010: STAT5A/AvaI Restriction Polymorphism in Cows of Polish Red-and-White Variety of Holstein Friesian Breed. Russian Journal of Genetics 46(1): 81-85. IF: 0,431
 6. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: ANXA9, SLC27A3, FABP3 and FABP4 single nucleotide polymorphisms in relation to milk production traits in Jersey cows. Czech Journal of Animal Science 55(11): 463-467.
 7. Kulig H., Kowalewska-Łuczak I., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2010: ANXA9, SLC27A3, FABP3 and FABP4 single nucleotide polymorphisms in relation to milk production traits in Jersey cows. Czech Journal of Animal Science 55(11): 463-467. IF: 1,190
 8. Kulig H., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Torchała-Bielaszewska K., 2008: Zależność między polimorfizmem w genie leptyny a liczbą komórek somatycznych i cechami użytkowości mlecznej krów. Medycyna Weterynaryjna 64(7): 915-917.
 9. Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., 2008: Schätzung von Zusammenhängen zwischen dem Leptingen-Polymorphismus und der Zellzahll sowie weiteren Milchmerkmalen des Rindes. Tierärztliche Umschau 63(6): 307-311.
 10. Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Wojdak-Maksymiec K., Kulig H., Pachciarek B., 2008: Genpolymorphismus des STAT5A-Transkriptionsfaktors in einer Milchkuhherde. Tierärztliche Umschau(63): 128-132.
 11. Wojdak-Maksymiec K., Kmieć M., Kowalewska-Łuczak I., Warliński M., 2007: DRB3 Gene Polymorphism and Somatic Cell Count in Milk of Jersey Cows. Journal of Animal and Veterinary Advances 6(8): 1006-1011.
 12. Kulig H., Kmieć M., Wojdak-Maksymiec K., Grzelak T., 2007: Zusammenhang zwischen Leptin-Haplotypen und Wachstumsmerkmalen beim Rind der Rasse Limousin. Tierarztliche Umschau 62(8): 410-415.
 13. Wojdak-Maksymiec K., Kmieć M., Żukiewicz A., 2006: Associations between defensin polymorphism and somatic cell count in milk and milk utility traits in Jersey dairy cows. Journal of Veterinary Medicine Seria A(53): 495-500. IF: 0,471
 14. Kmieć M., Terman A., Wojdak-Maksymiec K., Romaniuk K., 2006: Semen characters in reproductive AI boars depending on polymorphism in steroid 21-hudroxylase gene. Archives of Animal Breeding 49: 337-344. (WWW)IF: 0.477
 15. Wojdak-Maksymiec K., Kmieć M., Ziemak J., 2006: Associations between bovine lactoferrin gene polymorphism and somatic cell count in milk. Veterinarni Medicina 51(1): 14-20. (WWW)IF: 0,790
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne
Dorobek naukowy
 • 28 oryginalnych prac twórczych w czasopismach recenzowanych
 • 20 prac popularnonaukowych
 • 20 publikacji na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych
 • Rozdział w książce angielskojęzycznej
Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Szkolenie z techniki real time-PCR przeprowadzone przez firmę Polygen, Szczecin, 2005
 • Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicíach (University of South Bohemia), Zemědělská fakulta, České Budějovice – staż naukowy, 2008 
 • Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft Neukloster (Kreis: Wismar, Bezirk: Rostock) Deutsche Demokratische Republik – staż produkcyjny, 1987 r.
 • Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Laboratorium Dydaktyczno – Badawcze Biologii Molekularnej Katedry Genetyki Zwierząt – Warsztaty z biotechnologii „Wykrywanie polimorfizmu DNA”, 1998 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn – Warsztaty “Od genu do genomu“. Bioinformatyka i genomika w codziennej pracy badawczej, 2003 r.
Funkcje i działalność organizacyjna
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadry, Rozwoju i Współpracy, 2005-2010
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Programowych dla Kierunku Zootechnika
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Socjalnych, 2005 – 2008
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadry, 2005-20010
 • Stałym współpracownik – członek zespołu redakcyjnego (konsultant naukowy) czasopisma popularno-naukowego i portalu internetowego dla rolników „Wiadomości Rolnicze. Polska”, 2004-2010
 • Koordynator wydziałowy organizacji Festiwalu Nauki, Członek komisji uczelnianej
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej
Granty Komitetu Badań Naukowych
 • Asocjacje pomiędzy liczbą komórek somatycznych w mleku i cechami użytkowości mlecznej bydła a genami kandydującymi do miana markerów odporności na mastitis – 2665/B/P01/2008/35 kierownik projektu., 2008-2012
Inne
 • Opiekun naukowy stażu IAESTE (International Association for the exchange of students for technical experience)- Frederico Nogueira, Portugalia, sierpień 2011 – styczeń 
 • Recenzent projektu ramowego UE - Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 • Członek Rady Naukowej Journal of Animal Veterinary Advance Research (JAVAR) Editorial Board Member
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (IIIst naukowa), 2005
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (Ist naukowa), 2007
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora (IIIst naukowa), 2009
 • Nagroda Indywidualna JM Rektora (IIIst naukowa), 2010
Organizator konferencji naukowych
 • Konferencja Pracowników Katedr Jednoimiennych Genetyki Zwierząt i Metod Hodowlanych / Ogólnej Hodowli Zwierząt. Szczecin / Trzęsacz , 22 – 24 maja 1989 r.
 • Zjazd Katedr Jednoimiennych i Sesji Naukowej: Zastosowanie nowoczesnej genetyki w produkcji zwierzęcej. Szczecin / Międzyzdroje, 15 – 16 czerwca 1999 r. 
 • Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ”Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie” , Szczecin, 19 listopada 2010 r.
Wykryte mutacje i nowe sekwencje genów
 • Mutacja T/C w genie laktoferyny u bydła, dbSNP NCBI - rs109623119
Znajomość języków obcych
 • Język niemiecki – znajomość czynna w mowie i piśmie
 • Język rosyjski – znajomość czynna w mowie i piśmie
 • Język angielski – znajomość czynna w mowie i piśmie