Dr inż. Daniel Polasik

Dr inż. Daniel Polasik

 

Tematyka badawcza

 

 • Metody detekcji i screeningu polimorfizmu u zwierząt
 • Analiza autentyczności produktów zwierzęcych z użyciem testów DNA

 

Przebieg pracy naukowej
 • Mgr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Kierunek: Biotechnologia, Zagęszczanie mapy genetycznej żyta przy uzyciu markerów RAPD, 2002
 • Dr, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt/Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii, Polimorfizm 10 eksonu genu receptora hormonu wzrostu (GHR) szynszyli (Chinchilla lanigera), 2007
Dorobek naukowy
 • Oryginalne prace twórcze - 27, 2004-2018
 • Prace przeglądowe - 2, 2004-2018
 • Doniesienia na konferencjach - 35, 2004-2018
 • Artykuły popularno-naukowe - 2, 2004-2018
Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Staż naukowy w Wageningen University (Animal Breeding and Genetics Group), Wageningen, Holandia , 2004
 • Staż naukowy w Instytucie Zootechniki (Laboratorium Cytogenetyczne Działu Immuno- i Cytogenetyki), Balice k. Krakowa, 2010
 • Staż naukowy w Institute of Animal Science (Department of Molecular Genetics), Praga, Czechy, 2008
 • Staż naukowy w NZOZ Meditest, Szczecin, 2013
 • Staż naukowy w Agriculture University-Plovdiv (Faculty of Agronomy), Płowdiw, Bułgaria, 2014
Dydaktyka
 • Mechanizmy ewolucji genomów
 • Genomika i transkryptomika
 • Genomika
 • Podstawy genetyki człowieka
 • Markery genetyczne jakości żywności
 • Ochrona zasobów genowych zwierząt
 • Dla studentów zagranicznych: General genetics, Genetic markers for food quality, Genomics, Human Genetics
Funkcje i działalność organizacyjna
 • Wydziałowy Koordynator ECTS, 2009-2017
 • Opiekun roku - Biotechnologia, 2008-2013, 2013-2018
 • Pełnomocnik Dziekana ds Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą, 2009-
 • Koordynator Wydziałowy IAESTE, 2017-
Odznaczenia i nagrody
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora ZUT (IIIst naukowa), 2009
 • Nagroda JM Rektora ZUT za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2011
Promotorstwo prac magisterskich
 • 15, 2010-2018
Udział w konferencjach
 • XXI Dni Genetyki, Wrocław, 1-3 wrzesień, 2004
 • Biotechnologia - szanse czy zagrożenia? 5 lat Biotechnologii w Akademii Rolniczej w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt AR w Szczecinie, 24-25 kwiecień 2002
 • III Polski Kongres Genetyki, Lublin, 12-15 wrzesień, 2010
Udział w konferencjach zagranicznych
 • Current Problems of Breeding, Health and Production of Pigs, Česke Budeĕjovice, Czech Republic, 9-10 February, 2005
 • Biotechnology 2006 Česke Budeĕjovice, Czech Republic, 15-16 February, 2006
 • First European Conference on Pig Genomics, Lodi, Italy, 20-21 February, 2006
Udział warsztatach, kursach szkoleniowych i sesjach naukowych
 • Warsztaty pt "Choroby genetyczne: diagnostyka, możliwości leczenia, aspekty medyczne", Gdańsk, 6 wrzesień, 2004
 • Szkolenie z techniki real time-PCR przeprowadzone przez firme Polygen, Szczecin, 14 czerwiec, 2005
 • Seminarium "Izolacja, wyciszanie genów i badanie ekspresji", Szczecin, 26 listopad, 2008
 • Seminarium Bolońskie, Szczecin, 3 luty, 2009
 • Wyjazd szkoleniowy w ramach LLP Erasmus (Staff Training Mobility),Universitat Autonoma de Barcelona, Faculty of Veterinary Medicine, 19-23 lipiec, 2010