Realizowane przedmioty

Kierunek studiów: ZOOTECHNIKA 

Studia I stopnia (inżynierskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Genetyka ogólna
 • Genetyka populacji i metody hodowlane 

Przedmioty obieralne 

 • Genetyczne uwarunkowania wad i chorób zwierząt
 • Komputerowa analiza danych markerowych
 • Metody klonowania zwierząt
 • Podstawy genetyki zachowania zwierząt

Studia II stopnia (magisterskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Planowanie i organizacji pracy hodowlanej 

Przedmioty obieralne 

 • Immunogenetyka
 • Nutrigenomika

 

Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA 

Studia I stopnia (inżynierskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Genetyka ogólna 
 • Metody inżynierii genetycznej zwierząt (wsp.)

Przedmioty obieralne 

 • Epigenetyka
 • Mechanizmy ewolucji genomów 
 • Najnowsze trendy transgenezy
 • Nutri-, farmako- i toksykogenomika 
 • Podstawy genetyki człowieka

Studia II stopnia (magisterskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Etyczne, prawne i ekonomiczne aspekty biotechnologii (wsp.)
 • Genomika i transkryptomika (wsp.)

Przedmioty obieralne 

 • Filogenetyka molekularna
 • Markery genetyczne jakości żywności
 • Metody genetyki molekularnej w diagnostyce 
 • Ochrona zasobów genowych zwierząt
 • Zasady uwalniania GMO do środowiska

 

Kierunek studiów: KYNOLOGIA 

Studia I stopnia (inżynierskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Genetyka ogólna 
 • Genetyka psów 
 • Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w chowie i hodowli psów

Przedmioty obieralne 

 • Chów i hodowla kotów
 • Epigenetyka i nutrigenomika psów i innych zwierząt udomowionych
 • Filogenetyka i ewolucja psa (wsp.)
 • Genomika psowatych

 

Oferta dydaktyczna dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+

 • Biotechnology and genetic engineering
 • Genetic engineering methods
 • Genetic markers for food quality
 • Genomics
 • Human genetics
 • Molecular biology
 • Molecular diagnostics