Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

al. Piastów 45, 70-311 Szczecin

 

Skład osobowy:

 

1.Dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Adiunkt - Kierownik Pracowni
e-mail: malgorzata-jakubowska@zut.edu.pl
tel. 91-449-6706
2.Dr hab. inż. Tadeusz Karamucki
Adiunkt
e-mail: tadeusz.karamucki@zut.edu.pl
tel. 91-449-6707
3.Dr hab. inż. Artur Rybarczyk
Adiunkt
e-mail: artur.rybarczyk@zut.edu.pl
tel. 91-449-6709
4.

Mgr inż. Beata Hartuna

Doktorant

e-mail: beata.byczkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6713

5.

Mgr inż. Aleksandra Łupkowska

Doktorant

e-mail: aleksandra.lupkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6713

6.

Mgr inż. Robert Moroch

Doktorant

e-mail: robert.moroch@zut.edu.pl

tel. 91-449-6713

Obszary badawcze jednostki
  • Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość mięsa zwierząt rzeźnych.
  • Zastosowanie pro- i prebiotyków oraz dodatków ziołowych w tuczu trzody chlewnej i drobiu na właściwości technologiczne i funkcjonalne mięsa.
  • Wpływ czynników przed- i poubojowych na jakość mięsa wieprzowego i drobiowego oraz aktywność wybranych enzymów mięśniowych.
  • Doskonalenie metod pomiaru barwy mięsa w ocenie jego jakości.
  • Zastosowanie kultur bakteryjnych w kształtowaniu jakości i trwałości mięsa