Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

al. Piastów 45, 70-311 Szczecin

 

Skład osobowy:
1.

Dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: malgorzata-jakubowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6706

2.

Dr hab. inż. Tadeusz Karamucki, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: tadeusz.karamucki@zut.edu.pl

tel. 91-449-6707

3.

Mgr inż. Aleksandra Łupkowska

Doktorant

e-mail: aleksandra.lupkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6713

4.

Mgr inż. Robert Moroch

Doktorant

e-mail: robert.moroch@zut.edu.pl

tel. 91-449-6713

Obszary badawcze jednostki
  • Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość mięsa zwierząt rzeźnych.
  • Zastosowanie pro- i prebiotyków oraz dodatków ziołowych w tuczu trzody chlewnej i drobiu na właściwości technologiczne i funkcjonalne mięsa.
  • Wpływ czynników przed- i poubojowych na jakość mięsa wieprzowego i drobiowego oraz aktywność wybranych enzymów mięśniowych.
  • Doskonalenie metod pomiaru barwy mięsa w ocenie jego jakości.
  • Zastosowanie kultur bakteryjnych w kształtowaniu jakości i trwałości mięsa