Dr hab. inż. Andrzej Dybus, prof. ZUT

Profesor uczelni

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających


Zakład Cytogenetyki Molekularnej

 

Tel.: 91-449-6807

 

E-mail: andrzej.dybus@zut.edu.pl

 

Tematyka badawcza
 • Analiza polimorfizmu wybranych genów bydła mlecznego 
 • Analiza polimorfizmu oraz ekspresji wybranych genów gołębia domowego (Columba livia var. domestica). 

 

Przebieg pracy naukowej
 • Mgr, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, 1997
 • Dr, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2001
 • Dr hab. (nauki biologiczne, biotechnologia), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, 2011 

 

Wybrane publikacje
 1. Żukiewicz A., Grzesiak W., Szatkowska I., Błaszczyk P., Dybus A., 2012: Genetic Factors of Milk Yield in Dairy Cattle – Advances in the Quest for Universal Markers. Israel Journal of Veterinary Medicine 67(2): 82-91. (WWW) 
 2. Dybus A., Haase E., 2011: Feather keratin gene polymorphism (F-KER) in domestic pigeons. British Poultry Science 52(2): 173-176. IF: 1,064 
 3. Szatkowska I., Grzesiak W., Jędrzejczak M., Dybus A., Zaborski D., Jankowiak D., 2011: An analysis of CYP19, CYP21 and ER genotypes in Polish Holstein-Friesian cows with regard to the selested reproductive traits. Acta Veterinaria Brno(80): 065-071. IF: 0,353 
 4. Jędrzejczak M., Grzesiak W., Szatkowska I., Dybus A., Muszyńska M., Zaborski D., 2011: Association between polymorphisms of CYP19, CYP21, and ER1 genes and milk production traits in Black-and-White cattle. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 35(1): 41-49. IF: 0.342 
 5. Jędrzejczak M., Grzesiak W., Szatkowska I., Dybus A., Muszyńska M., Zaborski D., 2011: Association between polymorphisms of CYP19, CYP21, and ER1 genes and milk production traits in Black-and-White cattle. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 35(1): 41-49. IF: 0.342 
 6. Lin Y., Tsai H., Dybus A., Chen M., Liao M., 2010: Effect of injected position of cultured cumulus cells as donor cells on reconstructed in vitro matured porcine oocytes. Animal Science Papers and Reports 28(3): 281-290.. (WWW) IF: 0,349 
 7. Grzesiak W., Zaborski D., Sablik P., Żukiewicz A., Dybus A., Szatkowska I., 2010: Detection of cows with insemination problems using selected classification models. Computers and Electronics in Agriculture(74): 265-273. IF: 1,312 
 8. Muszyńska M., Szatkowska I., Grzesiak W., Dybus A., Zaborski D., 2010: Two single nucleotide polymorphisms within bovine butyrophilin gene (BTN/HaeIII and BTN/SchI) and their association with milk performance traits in Jersey cattle. Archives Animal Breeding 53(5): 501-509. (WWW) IF: 0,519 
 9. Dybus A., Siemierz A., Wysocki D., Szatkowska I., Muszyńska M., Guentzel S., 2009: Evaluation of the applicability of polymerase chain reaction (PCR) to sex identification in Eurasian blackbirds (Turdus merula). Biological Letters 46(1): 17-22. (WWW) IF: 0,16 
 10. Zaborski D., Grzesiak W., Szatkowska I., Dybus A., Muszyńska M., Jędrzejczak M., 2009: Factors affecting dystocia in cattle. Reproduction in Domestic Animals 44(3): 540-551. IF: 1,297 
 11. Szatkowska I., Dybus A., Grzesiak W., Jędrzejczak M., Muszyńska M., 2009: Association Between the Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH) Gene Polymorpfism and Milk Production Traits of Dairy Cattle. Journal of Applied Animal Research 36(1): 119-123. IF: 0,193 
 12. Muszyńska M., Szatkowska I., Dybus A., Jędrzejczak M., 2008: Budowa, właściwości oraz potencjalne funkcje butyrofiliny. Medycyna Weterynaryjna 64(4A): 404 - 408. (WWW) 
 13. Dybus A., Chang M., Cheng Y., Szatkowska I., 2008: DNA polymorphism of the αA-globin gene in domestic pigeon. Animal Science Papers and Reports 26(3): 219-226. (WWW) IF: 0,214 
 14. Dybus A., 2007: Two new PCR-RFLPs in the domestic pigeon (Columba livia) lactate dehydrogenase A (LDH-A) gene (Brief report). Archives of Animal Breeding 50(1): 112-113. (WWW) IF: 0,477* 
 15. Dybus A., Grzesiak W., 2006: GHRH/HaeIII gene polymorphism and its associations with milk production traits in Polish Black-and-White cattle. Archives of Animal Breeding 49(5): 434-438. IF: 0,477* 
 16. Dybus A., Pijanka J., Cheng V., Sheen F., Grzesiak W., Muszyńska M., 2006: Polymorphism within the LDHA gene in the homing and non-homing pigeons. Journal of Applied Genetics 47(1): 63-66. (WWW) 
 17. Dybus A., Knapik K., 2005: A new PCR-RFLP within the domestic pigeon (Columba livia var. domestica) cytochrome b (MTCYB) gene. Journal of Applied Genetics 46(3): 315-317. (WWW) 
 18. Dybus A., Grzesiak W., Kamieniecki H., Szatkowska I., Sobek Z., Błaszczyk P., Czerniawska-Piątkowska E., Zych S., Muszyńska M., 2005: Association of genetic variants of bovine prolactin with milk production traits of Black-and-White and Jersey cattle. Archives of Animal Breeding 48(2): 149-156. IF: 0,491 
 19. Dybus A., Szatkowska I., Czerniawska-Piątkowska E., Grzesiak W., Wójcik J., Rzewucka E., Zych S., 2004: PIT1-HinfI gene polymorphism and its associations with milk production traits in polish Black-and-White cattle. Archives of Animal Breeding 47(6): 557-564. IF: 0,477 
 20. Dybus A., Kmieć M., Sobek Z., Pietrzyk W., Wiśniewski B., 2003: Associations between polymorphisms of growth hormone releasing hormone (GHRH) and pituitary transcription factor 1 (PIT1) genes and production traits of limousine cattle. Archives of Animal Breeding 46(6): 527-534. IF: 0,267 
 21. Dybus A., Kmieć M., Wiśniewski B., Wierzbicki H., 2002: Polymorphism of the Growth Hormone Gene in Limousine Cattle. Czech Journal of Animal Science 47(2): 76-79. IF: 0,147 
 22. Dybus A., 2002: Associations between Leu/Val polymorphism of growth hormone gene and milk production traits in Black and White cattle. Archives of Animal Breeding 45(5): 421-428. IF: 0,227 
 23. Dybus A., 2002: Associations of growth hormone (GH) and prolactin (PRL) genes polymorphisms with milk production traits in polish Black-and-White cattle. Animal Science Papers and Reports 20(4): 203-212. 

 

Dydaktyka
 • Inżynieria genetyczna, 1999- 
 • Metody inżynierii genetycznej w hodowli zwierząt, 2001- 
 • Kultury in vitro zwierząt, 2004 
 • Biotechnologia w hodowli zwierząt, 2000-2001 

 

Funkcje i działalność organizacyjna
 • Opiekun I roku studentów kierunku Biologia, 2004 
 • Członek Rady Wydziału, 2005-2008 

 

Odznaczenia i nagrody
 • Dyplom JM Rektora za zajęcie I miejsca w konkursie na najsympatyczniejszego adiunkta w roku 2005/2006, 2006 
 • Nagroda indywidualna I-go stopnia JM Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w roku 2002, 2003 

 

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego
 • Opiekun koła naukowego "Inżynierii genetycznej", 2007 

 

Współpraca z zagranicą
 • Prof. Yeong-Hsiang Cheng, Institute of Biotechnology, National I-Lan University, Tajwan, 2006- 
 • Prof. Eberhard Haase, Kiel University, Germany, 2006- 

 

Znajomość języków obcych
 • Język angielski