Mgr inż. Małgorzata Wasielewska

Doktorant

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Zakład Cytogenetyki Molekularnej

 

Tel.: 914496806

 

E-mail: malgorzata.wasielewska@zut.edu.pl