Dr hab. inż. Daniel Zaborski

Adiunkt

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Pracownia Biostatystyki

 

Tel.: 91-449-6813

 

E-mail: daniel.zaborski@zut.edu.pl

 

Wybrane publikacje
 1. Zaborski D., Grzesiak W., Pilarczyk R. 2016. Detection of difficult calvings in the Polish Holstein-Friesian Black-and White heifers. Journal of Applied Animal Research 44 (1), 42-53. IF: 0.435
 2. Tracz E., Zamojska E., Modrzejewska A., Zaborski D., Grzesiak W. 2015. Quality of Life in Patients with Venous Stasis Ulcers and Others with Advanced Venous Insufficiency. Holistic Nursing Practice 29 (2), 96-102. IF: 0.622
 3. Modrzejewska M., Siesky B., Amireskandari A., Holland S., Grzesiak W., Zaborski D., Huck A., Harris A. 2015. Parameters characterizing age-dependent retrobulbar circulation in healthy subjects measured by color Doppler ultrasonography. Current Eye Research 40 (7), 729-736. IF: 1.639
 4.  Szatkowska, I., Jędrzejczak, M., Dybus, A., Wiszniewska, B., Udała J., Zaborski D., J, W., Stankiewicz, T. (2014): Histological, molecular and transcriptional analysis of PIS goats. Small Ruminant Research 116, 126-132. IF: 1,125
 5. Grzesiak W., Zaborski D., Sablik P., Pilarczyk R., 2011: Detection of difficult conceptions in dairy cows using selected data mining methods. Animal Science Papers and Reports 29(4): 293-302. (WWW) IF: 0.386 
 6. Zaborski D., Grzesiak W., 2011: Detection of difficult calvings in dairy cows using neural classifier. Archiv Tierzucht 54: 477-489. (WWW) IF: 0,519 
 7. Szatkowska I., Grzesiak W., Jędrzejczak M., Dybus A., Zaborski D., Jankowiak D., 2011: An analysis of CYP19, CYP21 and ER genotypes in Polish Holstein-Friesian cows with regard to the selected reproductive traits. Acta Veterinaria Brno 80: 65-71. (WWW) IF: 0,534 
 8. Jędrzejczak M., Grzesiak W., Szatkowska I., Dybus A., Muszyńska M., Zaborski D., 2011: Association between polymorphisms of CYP19, CYP21, and ER1 genes and milk production traits in Black-and-White cattle. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 35(1): 41-49. (WWW) IF: 0.342 
 9. Zaborski D., Grzesiak W., 2011: Detection of heifers with dystocia using artificial neural networks with regard to ERα-BglI, ERα-SnaBI and CYP19-PvuII genotypes. Acta Scientiarum Polonorum s. Zootechnica 10: 105-116. (WWW) 
 10. Modrzejewska M., Grzesiak W., Karczewicz D., Zaborski D., 2010: Refractive status and ocular axial length in preterm infants without retinopathy of prematurity with regard to birth weight and gestational age. J. Perinat. Med(38): 327-331. IF: 1,736 
 11. Grzesiak W., Zaborski D., Sablik P., Żukiewicz A., Dybus A., Szatkowska I., 2010: Detection of cows with insemination problems using selected classification models. Computers and Electronics in Agriculture(74): 265-273. IF: 1,312 
 12. Muszyńska M., Szatkowska I., Grzesiak W., Dybus A., Zaborski D., 2010: Two single nucleotide polymorphisms within bovine butyrophilin gene (BTN/HaeIII and BTN/SchI) and their association with milk performance traits in Jersey cattle. Archives Animal Breeding 53(5): 501-509. (WWW) IF: 0,519 
 13. Szatkowska I., Muszyńska M., Grzesiak W., Dybus A., Jędrzejczak M., Zaborski D., Żukiewicz A., 2010: Zusammenhang zwischen dem Polymorphismus des BTN/HaeIII-Gens und Milchleistungs-merkmalen bei Kuhen der Rassen Jersey und Polnische Holstein-Friesian. Tieraztliche Umschau 65(3): 99-102. IF: 0,167 
 14. Grzesiak W., Sablik P., Zaborski D., Żukiewicz A., Dybus A., Szatkowska I., 2009: Zastosowanie metody MARS do klasyfikowania zabiegów inseminacyjnych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 5(1): 43-56. (WWW) 
 15. Zaborski D., Grzesiak W., Szatkowska I., Dybus A., Muszyńska M., Jędrzejczak M., 2009: Factors affecting dystocia in cattle. Reproduction in Domestic Animals 44(3): 540-551. IF: 1,297 
 16. Grzesiak W., Zaborski D., Sablik P., 2009: Classification of cows with conception difficulty using neural classifiers. Pridneprovsky Research Journal 10(99): 29-44. 
Dydaktyka
 • Informatyka 
 • Podstawy grafiki komputerowej i multimediów
Informacje dla Studentów
 • Konsultacje: poniedziałek 10.00-12.00.