Prof. dr hab. inż. Wilhelm Grzesiak

Profesor - kierownik

 

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Pracownia Biostatystyki

 

Tel.: 91-449-6805

 

E-mail: wilhelm.grzesiak@zut.edu.pl

 

 
Tematyka badawcza
 • Przewidywanie poziomu cech użytkowych u zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem metod data mining 

 

Wybrane publikacje

 1. Grzesiak W., Rzewucka-Wojcik E., Zaborski D., Szatkowska I., Kotarska K., Dybus A., 2014: Classification of daily body weight gains in beef cattle via neural networks and decision trees. Applied Engineering in Agriculture 30(2): 307-313.
 2. Rzewucka-Wojcik E., Frost A., Jedrzejczak M., Zaborski D., Pilarczyk R., Szatkowska I., Wojcik J., Grzesiak W., Dybus A., 2013:The PRNP ins/del and octapeptide repeat polymorphisms in Jersey cattle and their associations with production traits. Journal of Applied Animal Research 41(2): 244-248.
 3. Proskura W.S., Frost A., Gugala L., Dybus A., Grzesiak W., Wawrzyniak J., Uchmani S., 2013:Genetic background of aggressive behaviour in dogs. Acta Veterinaria Brno 82(4): 441-445.
 4. Ciecierska D., Frost A., Grzesiak W., Proskura W. S., Dybus A., Olszewski A., 2013: The influence of fatty acid synthase polymorphism on milk production traits in Polish Holstein-Friesian cattle. Journal of Animal and Plant Sciences 23(2):376-379.
 5. Żukiewicz A., Grzesiak W., Szatkowska I., Błaszczyk P., Dybus A., 2012: Genetic Factors of Milk Yield in Dairy Cattle – Advances in the Quest for Universal Markers. Israel Journal of Veterinary Medicine 67(2): 82-91. (WWW)
 6. Szatkowska I., Grzesiak W., Jędrzejczak M., Dybus A., Zaborski D., Jankowiak D., 2011: An analysis of CYP19, CYP21 and ER genotypes in Polish Holstein-Friesian cows with regard to the selested reproductive traits. Acta Veterinaria Brno(80): 065-071. IF: 0,353
 7. Zaborski D., Grzesiak W., 2011: Detection of heifers with dystocia using artificial neural networks with regard to ERα-BglI, ERα-SnaBI and CYP19-PvuII genotypes. Acta Scientiarum Polonorum s. Zootechnica 10: 105-116. (WWW)
 8. Grzesiak W., Zaborski D., Sablik P., Pilarczyk R., 2011: Detection of difficult conceptions in dairy cows using selected data mining methods. Animal Science Papers and Reports 29(4): 293-302. IF: 0.386
 9. Jędrzejczak M., Grzesiak W., Szatkowska I., Dybus A., Muszyńska M., Zaborski D., 2011: Association between polymorphisms of CYP19, CYP21, and ER1 genes and milk production traits in Black-and-White cattle. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 35(1): 41-49. IF: 0.342
 10. Szatkowska I., Grzesiak W., Jędrzejczak M., Dybus A., Zaborski D., Jankowiak D., 2011: An analysis of CYP19, CYP21 and ER genotypes in Polish Holstein-Friesian cows with regard to the selected reproductive traits. Acta Veterinaria Brno 80(1): 65-71. IF: 0,534
 11. Grzesiak W., Zaborski D., Sablik P., Pilarczyk R., 2011: Detection of difficult conceptions in dairy cows using selected data mining methods. Animal Science Papers and Reports 29(4): 293-302. IF: 0,386
 12. Grzesiak W., Zaborski D., Sablik P., Żukiewicz A., Dybus A., Szatkowska I., 2010: Detection of cows with insemination problems using selected classification models. Computers and Electronics in Agriculture(74): 265-273. IF: 1,312
 13. Modrzejewska M., Grzesiak W., Karczewicz D., Zaborski D., 2010: Refractive status and ocular axial length in preterm infants without retinopathy of prematurity with regard to birth weight and gestational age. J. Perinat. Med(38): 327-331. IF: 1,736
 14. Grzesiak W., Zaborski D., Sablik P., Żukiewicz A., Dybus A., Szatkowska I., 2010: Detection of cows with insemination problems using selected classification models. Computers and Electronics in Agriculture(74): 265-273. IF: 1,312
 15. Muszyńska M., Szatkowska I., Grzesiak W., Dybus A., Zaborski D., 2010: Two single nucleotide polymorphisms within bovine butyrophilin gene (BTN/HaeIII and BTN/SchI) and their association with milk performance traits in Jersey cattle. Archives Animal Breeding 53(5): 501-509. (WWW) IF: 0,519
 16. Szatkowska I., Muszyńska M., Grzesiak W., Dybus A., Jędrzejczak M., Zaborski D., Żukiewicz A., 2010: Zusammenhang zwischen dem Polymorphismus des BTN/HaeIII-Gens und Milchleistungs-merkmalen bei Kuhen der Rassen Jersey und Polnische Holstein-Friesian. Tieraztliche Umschau 65(3): 99-102. IF: 0,167
 17. Szatkowska I., Dybus A., Grzesiak W., Jędrzejczak M., Muszyńska M., 2009: Association Between the Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH) Gene Polymorpfism and Milk Production Traits of Dairy Cattle. Journal of Applied Animal Research 36(1): 119-123. IF: 0,193
 18. Zaborski D., Grzesiak W., Szatkowska I., Dybus A., Muszyńska M., Jędrzejczak M., 2009: Factors affecting dystocia in cattle. Reproduction in Domestic Animals 44(3): 540-551. IF: 1,297
 19. Grzesiak W., Błaszczyk P., Lacroix R., 2006: Methods of predicting milk yield in dairy cows – predictive capabilities of Wood's lactation curve and artificial neural networks (ANNs). Computers and Electronics in Agriculture 64(2): 69-83. (WWW) IF: 0,802
 20. Dybus A., Pijanka J., Cheng V., Sheen F., Grzesiak W., Muszyńska M., 2006: Polymorphism within the LDHA gene in the homing and non-homing pigeons. Journal of Applied Genetics 47(1): 63-66. (WWW)
 21. Dybus A., Grzesiak W., Kamieniecki H., Szatkowska I., Sobek Z., Błaszczyk P., Czerniawska-Piątkowska E., Zych S., Muszyńska M., 2005: Association of genetic variants of bovine prolactin with milk production traits of Black-and-White and Jersey cattle. Archives of Animal Breeding 48(2): 149-156. IF: 0,491
 22. Grzesiak W., 2004: Przewidywanie wydajności mleka krów za pomocą wybranych modeli regresyjnych i sztucznej sieci neuronowej. Wydawnictwo AR Rozprawy(225)
 23. Grzesiak W., Lacroix R., Wójcik J., Błaszczyk P., 2003: A comparison of neural network and multiple regression predictions for 305-day lactation yield using partial lactation records. Can. J. Anim. Sci. 83: 307-310. (WWW) IF: 0,650 

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne 
 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Staż naukowy w McGill University, Information System Groups, Montreal, 2002 

 

Dydaktyka
 • 1. Statystyka matematyczna, 2. Biometria, 3. Metody statystyczne w biologii 

 

Funkcje i działalność organizacyjna
 • Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, 2007-2009 
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds Jakości Ksztalcenia, członek Uczelnianej Komisji ds Jakości Ksztalcenia, 2009-2012 

 

Projekty Badawcze i Granty KBN
 • „Klasyfikacja liczby zabiegów inseminacyjnych, w oparciu o dostępne informacje hodowlane oraz wybrane geny przy użyciu sztucznych sieci neuronowych” N31101731/3536, 2006-2009