Zakład Cytogenetyki Molekularnej

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

Skład osobowy:
1.Prof. dr hab. inż. Iwona Szatkowska
Profesor - Kierownik

e-mail: iwona.szatkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6808
2.Dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska
Adiunkt

e-mail: ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6809
3.Dr hab. inż. Andrzej Dybus
Adiunkt

e-mail: andrzej.dybus@zut.edu.pl

tel. 91-449-6807
4.Dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka
Adiunkt

e-mail: magdalena.jedrzejczak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6804
5.

Mgr Sara Tabor-Osińska

Doktorant

e-mail: sara.tabor@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806

6.

Mgr inż. Jakub Kustosz

Doktorant

e-mail: jakub.kustosz@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806

7.

Mgr inż. Małgorzata Wasielewska

Doktorant

e-mail: malgorzata.wasielewska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806

8.

Mgr inż. Agnieszka Dziarmaga

Doktorant

e-mail: agnieszka.dziarmaga@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806

9.Dr inż. Edyta Rzewucka-Wójcik
Specjalista

e-mail: edyta.rzewucka-wojcik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6801