Mgr inż. Jakub Kustosz

Doktorant

 

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Zakład Cytogenetyki Molekularnej

 

Tel.: 91-449-6806

 

E-mail: jakub.kustosz@zut.edu.pl