Dydaktyka

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty i pracownie magisterskie z przedmiotów:

 

 • Anatomia zwierząt
 • Histologia zwierząt
 • Podstawy anatomii i histologii zwierząt
 • Zaburzenia rozwojowe u zwierząt
 • Domestykacja
 • Antropogeniczne czynniki a zmienność zwierząt
 • Embriologia i zaburzenia rozwojowe u psów
 • Filogenetyka i ewolucja psa
 • Profilaktyka aparatu ruchu u psów
 • Rehabilitacja psów

  oraz

 • Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych
 • Łowiectwo
 • Zwierzęta inwazyjne w Polsce
 • Organizacja hodowli i metody doskonalenia zwierząt futerkowych
 • Amatorski chów zwierząt futerkowych
 • Chów i hodowla zwierząt amatorskich
 • Organizacja wystaw i pokazów zwierząt amatorskich

  dla studentów kierunków: Biotechnologia, Zootechnika i Kynologia, stacjonarnego i niestacjonarnego trybu kształcenia Uniwersytetu