Pracownia Hodowli Koni i Animaloterapii

ul. Doktora Judyma 12, 71-466 Szczecin

Skład osobowy

1.

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Pikuła

Profesor zwyczajny

e-mail: rpikula@zut.edu.pl

tel. 91-449-6830

2.

Prof. zw. dr hab. inż. Jolanta Janiszewska

Professor Emeritus

 

3.

Dr hab. inż. Angelika Cieśla

Adiunkt - kierownik Pracowni

e-mail: angelika.ciesla@zut.edu.pl
tel. 91-449-6831

4.

Mgr inż. Maja Cierniak

Doktorant

e-mail: maja.cierniak@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6831

Obszary badawcze

  • badania zoometryczne koni różnych ras, typów i kierunków użytkowania określające standardy pomiarowe koni oraz wzrost i rozwój źrebiąt 
  • behawior oraz zrównoważenie nerwowe koni różnych ras i typów, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności do hipoterapii
  • behawior koników polskich utrzymywanych w chowie naturalnym z wykorzystaniem GPS
  • poszukiwanie zależności pomiędzy polimorfizmem wybranych genów oraz białek krwi a wartością użytkową koni różnych ras, wykorzystanie genetycznego polimorfizmu wybranych genów oraz białek, wykorzystanie markerów DNA w doskonaleniu koni
  • hipoterapia i inne formy animaloterapii
  • zrównoważenie nerwowe i behawior psów ze szczególnym uwzględnieniem przydatności do kynoterapii