Dydaktyka

W Katedrze Hodowli Koni na przestrzeni wielu lat realizowano przedmioty nie tylko dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zootechniki, ale również dla kierunków Rolnictwo i Towaroznawstwo.

Zajęcia z przedmiotu Animaloterapia na kierunku Biologia

Przedmioty realizowane w przeszłości: 

 • Hodowla koni - Zootechnika 
 • Chów i użytkowanie kuców - Zootechnika
 • Sportowe i rekreacyjne użytkowanie koni -Zootechnika
 • Jeździectwo i rekreacja konna -Zootechnika
 • Markery genetyczne w hodowli koni - Zootechnika
 • Hipoterapia -Zootechnika
 • Chów zwierząt z zoohigieną (konie) - Rolnictwo
 • Towaroznawstwo koni - Towaroznawstwo
 • Organizacja wystaw i pokazów zwierząt - Towaroznawstwo
 • Behawioryzm koniowatych - Biologia
 • Biologiczne podstawy hodowli zwierząt (konie) - Biologia

Przedmioty w ramach obowiązujących programów nauczania:

 • Użytkowanie i hodowla koni - Zootechnika, I st.
 • Podstawy rekreacji konnej i hipoterapii - Zootechnika, I st.
 • Organizacja wystaw i pokazów koni - Zootechnika, II st.

 • Historia jeździectwa i użytkowania koni - Zootechnika, I st.
 • Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych (konie) - Zootechnika, II st.
 • Metody hodowli zwierząt gospodarskich ( konie) - Zootechnika, II st.
 • Podstawy kyno- i felinoterapii - Zootechnika, II st.
 • Animaloterapia - Biologia, II st.
 • Fotografia przyrodnicza  - Biologia, I st.

Przedmioty prowadzone na specjalności "Hodowla koni i jeździectwo" na kierunku Zootechnika, studia inżynierskie:

 • Biologiczne podstawy treningu koni
 • Teoria i praktyka jazdy konnej
 • Hipoterapia
 • Podstawy rekreacji konnej
 • Prawodawstwo w eksploatacji koni
 • Psychologiczne aspekty naturalnych metod szkolenia koni
 • Przepisy jeździeckie