Mgr inż. Maja Cierniak

Tematyka badawcza:

Behawior psa domowego (Canis familliaris).

 

Przebieg pracy naukowej:

- Mgr inż. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Kierunek – Zootechnika, promotor: dr inż. Adam Lepczyński, "Identyfikacja wybranych białek mięśnia pośladkowego wielkiego (musculus gluteus maximus) świni", 2016.

- Studia doktoranckie na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Praca doktorska wykonywana w Pracowni Hodowli Koni i Animaloterapii pod opieką dr hab. inż. Angeliki Cieśli.

 

Wykaz publikacji:

1.  Liber J., Roszko S., Cierniak M. (2015) Analiza ekspresji apolipoproteiny A4 w nerkach prosiąt rosnących z dodatkiem probiotyków i inuliny, I ogólnopolska sesja studenckich kół naukowych (VII uczelniana), Szczecin.

2.  Liber J., Hiszpańska N., Dymer A., Procak K., Roszko S., Cierniak M. (2015) Wstępne badania nad identyfikacją i analizą ekspresji akwaporyny 2(AQP2) w moczu koni (equus cabalus), XII międzynarodowe seminarium studenckich kół naukowych Środowisko – Zwierzę – Produkt II ogólnokrajowa konferencja doktorantów, Lublin.

3. Kavetska K.M, Królaczyk K., Cierniak M., Zaborski D. (2017) Dilofilarioza sercowa u psów w Polsce, Pielęgnacja i żywienie psów, II Warsztaty Kynologiczne, Szczecin.

4. Królaczyk K., Kavetska K.M., Cierniak M., Zaborski D. (2017) Kleszcz - śmiertelne niebezpieczeństwo, Pielęgnacja i żywienie psów, II Warsztaty Kynologiczne, Szczecin.

5. Cierniak M., Kavetska K.M., Królaczyk K., Zaborski D. (2017) Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, Pielęgnacja i żywienie psów, II Warsztaty Kynologiczne, Szczecin.

6. Cierniak M., Kavetska K.M., Królaczyk K., Zaborski D. (2017)Wpływ tryptofanu na samopoczucie i zachowanie psów, Pielęgnacja i żywienie psów, II Warsztaty Kynologiczne, Szczecin.

7. Cierniak M., Kavetska K.M., Królaczyk K., Zaborski D., Szkutnik J. (2017) Charakterystyka morfometryczna bulterierów występujących w Polsce, Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie, Szczecin.

8. Zaborski D., Kavetska K.M., Królaczyk K., Cierniak M. (2017) Dystocia detection in dairy cows by means of support vector machines (SVM) based on the ERα-BglI, ERα-SnaBI and CYP19-PvuII genotypes, Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie, Szczecin

9. Łysoń E., Biel W., Cierniak M., Kavetska K.M. (2017) Nutrtional value of granulatem adult dog feed, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2017, 336(43)3, 83–88.

 

Działalność organizacyjna:

- członek rady programowej kierunku "kynologia"

- członek komitetu organizacyjnego II warsztatów kynologicznych "Pielęgnacja i żywienie psów" 

- członek komitetu organizacyjnego III warsztatów kynologicznych "Szkolenie i użytkowanie psów" 

 

 Kursy, które ukończyłam oraz seminaria w których brałam udział:

- II Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej (Etovet)

- Klasy komunikacji (Talking Dogs, Paulina Ziółkowska, Wojtek Radomiak)

- Konferencja " Pies terapeutyczny - od szczeniaka do seniora" (Stowarzyszenie DOGonić radość)

- Kurs "Ewaluator psów agresywnych" (Jim Crosby)

- Kurs "Treser psów” (Niepubliczny Ośrodek Edukacji ADEPTUS w Bydgoszczy)

- Kurs „Kynoterapeuta” (Niepubliczny Ośrodek Edukacji ADEPTUS w Bydgoszczy)

- Kurs "Zoopsycholog" (Niepubliczny Ośrodek Edukacji ADEPTUS w Bydgoszczy)

- Kurs „Dietetyka psów i kotów” (dr n. wet. Jarosław Sobolewski)

- Kurs „Wpływ żywienia na behawior psów” (dr n. wet. Jarosław Sobolewski)

- Seminarium "Etologia i ekologia behawioralna psa domowego" (prof. Raymond Coppinger)

- Seminarium "Psy agresywne, psy niebezpieczne" (Jim Crosby)

- Seminarium "Trening naśladownictwa dla psów wg. protokołu Do as I Do" (dr Claudia Fugazza)

- Seminarium „Agresja oczami psa i nowa perspektywa w szkoleniu” (Gentle Team, Alexa Capra)

- Seminarium „Emocjonalność psów i kotów, problemy behawioralne i terapia – aspekty praktyczne w praktyce weterynaryjnej i pracy behawiorysty zwierząt” (dr Robert Falconen-Talyor)

- Seminarium "Osobowość, genetyka i emocje u psów" (prof. Ádám Miklósi)

- Seminarium „Jak rozmawiać z psem?” (Talking Dogs, Paulina Ziółkowska)

- Seminarium „Zimowe Obedience” (Magdalena Łęczycka)

- Warsztaty "Agresja u psów" z Talking Dogs (Wojtek Radomiak)

- Warsztaty „Tropienie użytkowe” (BavariaTeam, Małgorzata Woźniak)