Zakład Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

Skład osobowy:

1.

Prof. dr hab. Danuta Szczerbińska
Profesor nadzwyczajny - Kierownik

e-mail: danuta.szczerbinska@zut.edu.pl
tel. 91-449-6820

2.

Prof. dr hab. Zofia Tarasewicz
Professor Emeritus

e-mail: zofia.tarasewicz@zut.edu.pl
tel. 91-449-6821

3.

Dr hab. Danuta Majewska
Adiunkt

e-mail: danuta.majewska@zut.edu.pl
tel. 91-449-6824

4. Dr inż. Marek Ligocki
St. specjalista n.t.
e-mail: marek.ligocki@zut.edu.pl
tel.: 91-449-6821
5. Mgr inż. Mateusz Bucław
Doktorant

e-mail: mateusz.buclaw@zut.edu.pl

tel. 91-449-6826

6.

Dr inż. Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska

Doktorant

e-mail: michalina.adaszynska-skwirzynska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6822

Obszary badawcze jednostki:

  • Badania żywieniowe, uwzględniające zastosowanie niekonwencjonalnych składników w diecie różnych gatunków ptaków, grup wiekowych i kierunków produkcji 
  • Adaptacja bezgrzebieniowców użytkowych (emu i strusi) do warunków krajowych oraz opracowanie zasad utrzymania stad reprodukcyjnych 
  • Ocena lęgów jaj emu, nandu i strusi w aspekcie doskonalenia techniki inkubacji
  • Kształtowanie jakości jaj, mięsa, tłuszczu różnych gatunków drobiu pod wpływem czynników żywieniowych, środowiskowych i biologicznych

Czytaj też: