Historia Katedry

Katedra Zoologii i Pszczelnictwa została powołana w roku 2010 w wyniku połączenia jednej z najstarszych jednostek na Wydziale, Katedry Zoologii z Zakładem Pszczelnictwa. 

Organizatorem Katedry Zoologii, w 1954 roku, i jej pierwszym kierownikiem był profesor Antoni Linke. Następnie Katedrą kierowali: Janina Honczarenko, Jarosław Prabucki, Zdzisław Szuba, Elżbieta Kalisińska, Katarzyna Kavetska i Wiesław Salicki. W roku 2009 w Katedrze utworzono Pracownię Biologii i Ekologii Pasożytów pod kierownictwem Katarzyny Kavetskiej

Zakład Pszczelnictwa został powołany w 1979 roku na bazie Pracowni Pszczelnictwa istniejącej w Katedrze Zoologii. Funkcje kierownika Zakładu Pszczelnictwa pełnił Jarosław Prabucki i Bożena Chuda-Mickiewicz, sprawująca od 2010 roku funkcję kierownika nowo utworzonej Katedry Zoologii i Pszczelnictwa.