Mgr Małgorzata Jędrzejczak

Tematyka badawcza: 

 • Redeskrypcja wybranych gatunków nicieni pasożytujących u dzikich kaczek z zastosowaniem zaawansowanych metod analiz statystycznych

 

Przebieg pracy naukowej:

 • Studia doktoranckie na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Praca doktorska wykonywana w Zakładzie Zoologii i Pszczelnictwa pod opieką prof. dr hab. n. biol. Katarzyny Kavetskiej
 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział: Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, kierunek Wychowanie Fizyczne, specjalność nauczycielska (trener siatkówki, instruktor pływania)

  

Doniesienia konferencyjne: 

 • Małgorzata Jędrzejczak. Wpływ Agility na zachowanie psa. 2014, Międzynarodowa konferencja naukowa  pt. „ Zwierzęta w nauce” w Szczecinie
 • Małgorzata Jędrzejczak, Karolina Urbas, Magdalena Jędrzejczak, Ewa Mijowska.  Analysis of the carbon nanostructures in cell cultures in vitro. 2014, Międzynarodowa konferencja naukowa  pt. „Bioróżnorodność na wszystkich poziomach  organizacji życia” w Szczecinie
 • Małgorzata Jędrzejczak, Magdalena Jędrzejczak , Karolina Urbas, Małgorzata Aleksandrzak, Rafał Rakoczy, Xuecheng Chen, Ewa Mijowska. Badania nad biofunkcjonalizacją ferromagnetycznego grafenu i kilkuwarstwowego grafenu do zastosowań w hipertermii – optymalizacja metody. 2014, „Doniesienia Młodych Naukowców”w Krakowie
 • Malgorzata Jedrzejczak, Magdalena Jedrzejczak, Krzysztof Cendrowski, Andrzej Dybus, Ryszard J. Kalenczuk, Ewa Mijowska. Mitochondrial activity of mouse fibroblasts in in vitro tests dependence on length of functionalized carbon nanotubes. 2013, Międzynarodowa  konferencja pt. „Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (Hybrid Materials 2013)" w Sorrento
 • Małgorzata Jędrzejczak, Andrzej  Dybus, Agata Markowska-Szczupak, Krzysztof Cendrowski, Ewa Mijowska. Photocatalytic performance of titanium dioxide/carbon nanotubes molecular hybrids and its antibacterial response. 2013, Międzynarodowa  konferencja pt. „Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (Hybrid Materials 2013)" w Sorrento

 

Udział w konferencjach: 

 • Konferencja naukowa pt. „Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej w Szczecinie
 • Międzynarodowa konferencja naukowa  pt. „ Zwierzęta w nauce” w Szczecinie
 • Międzynarodowa konferencja naukowa  pt. „ Bioróżnorodność na wszystkich poziomach  organizacji życia” w Szczecinie
 • Konferencja pt. „ Doniesienia Młodych Naukowców”w Krakowie
 • Międzynarodowa  konferencja pt. „Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (Hybrid Materials 2013)" w Sorrento

 

Doświadczenie naukowe i dydaktyczne:

 • Staż naukowy na wydziale Biotechnologii i Hodowlii Zwierząt w Szczecinie, Zakład Zoologii i Pszczelnictwa, Pracownia, Pracownia Biologii i Ekologii Pasożytów
 •  Udział w projekcie badawczym pt. „Badania nad biofunkcjonalizacją ferromagnetycznego grafenu i kilkuwarstwowego grafenu o kontrolowanej wielkości płatków” w ramch programu OPUS, nr projektu 504-10-011-4165/6 
 • Udział w projekcie badawczym pt. „Technologia syntezy systemu kontrolowanego uwalniania leków opartego na nanorurkach i nanosferach molekularnych” w ramach konkursu FOCUS 2010 numer F4/2010
 • Udział projekcie badawczym pt. „ Multifunkcjonalny biosensor grafenowy dla diagnostyki medycznej” w ramach programu GRAF-TECH
 • Staż naukowy na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w Zakładzie Nanotechnologii w Szczecinie 
 • Członek kadry szkoleniowej międzynarodowych warsztatów pt.:  „Asystent Kynoterapii” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne

 

Kursy i umiejętności:

·         Wychowawca Świetlicy Szkolnej SP 16 w Szczecinie

·         Trener siatkówki

·         Instruktor pływania

·         Treser psów

·         Wychowawca na obozach i koloniach sportowych

·         Egzaminator psów kynoterapeutyczych / dogoterapeutycznych

·         Członek kadry szkoleniowej międzynarodowych warsztatów pt.:  „Asystent Kynoterapii” organizowanym przez Polskie Towarzystwo  Kynoterapeutyczne

·         Członek kadry szkoleniowej międzynarodowych warsztatów pt.: „Kynoterapia i MPD" zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne

 

Ważniejsze osiągnięcia hobbystyczne:


·   Od 2008 roku właściciel szkoły dla psów UniwerPSYtet  - <span>www.uniwerpsytet.com.pl</span>

·         Od 2010 roku właściciel hodowli owczarków belgijskich Windream - <span>http://windream.weebly.com</span>

·         Reprezentantka Polski na Mistrzostwach Świata Obedience 3 (Budapeszt 2013)

·         Kwalifikacje do FMBB  2013 i Mistrzostw Świata Obedience 3

·         Zwycięzca Pucharu Polski i Vice Mistrz Polski  w dyscyplinie Obedience 2

·         Mistrz Polski Owczarków Belgijskich, Niemieckich i Francuskich,  Zwycięzca Pucharu Polsk oraz  I Vice Mistrz Pomorza  w dyscyplinie Obediecne 1

·         Mistrz Polski oraz II Vice Mistrz w dyscyplinie PT3 

·         2x Zwycięzca Pucharu Polski, Mistrz Łodzi, I Vice Mistrz Polski  w dyscyplinie PT2

 

Zainteresowania, hobby:

·         Kynologia

·         Siatkówka

·         Taniec

·         Jazda konna