Działalność badawcza

Kierunki badań naukowych Jednostek Organizacyjnych WBiHZ

 1. Molekularny polimorfizm fragmentów genów, których produkty zaangażowane są w kształtowanie się cech użytkowości mlecznej bydła oraz odporności na mastitis.
 2. Polimorfizm molekularny fragmentów genów, których produkty uczestniczą w kształtowaniu cech użytkowości rozrodczej świń oraz jakości tuszy i jakości mięsa świń.
 3. Diagnostyka molekularna nosicielstwa wad dziedzicznych u zwierząt gospodarskich (DUMPS, BLAD, RYR1T i inne).
 4. Detekcja i analiza polimorfizmu DNA Chinchilla lanigera oraz Mustela vison.
 5. Polimorfizm genetyczny białek i enzymów zwierząt gospodarskich;
 6. Genetyka populacji i metody doskonalenia zwierząt gospodarskich.
 7. Badania nad rolą lisa i psa w przenoszeniu chorób odzwierzęcych.
 8. Profilaktyka chorób zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem ekonomicznych konsekwencji inwazji.
 9. Środowiskowe badania nad parazytofauną zwierząt wolno żyjących.
 10. Badania nad wpływem czynników abiotycznych na organizm przeżuwaczy.
 11. Wykorzystanie owiec we wdrażaniu niskonakładowych metod produkcji.
 12. Badanie składu mineralnego krwi i tkanki kostnej owiec i wolno żyjących przeżuwaczy.
 13. Badania nad zmianami aktywności hormonalnej, tempem wzrostu rogów i wybranych cech fizycznych tryków rasy wrzosówka i hybryd wrzosówka x muflon.
 14. Badanie następstw stosowania preparatów mineralno-witaminowych w żywieniu owiec
 15. Restytucja owcy Rauhwollige Pommersche Landschaf na terenie Pomorza Zachodniego
 16. Badania nad poziomem selenu u zwierząt gospodarskich na Pomorzu Zachodnim i w zachodniej części Ukrainy.
 17. Badania nad nowymi biologicznymi preparatami – zastosowanymi w hodowli zwierząt.
 18. Badania nad optymalizacją żywienia zwierząt przeżuwających.
 19. Badania nad środowiskowymi i genetycznymi przyczynami jałowość bydła i owiec w chowie wielkostadnym na Pomorzu.
 20. Ocena efektywności żywienia krów mlecznych i bydła opasowego kiszonkami z traw, z zastosowaniem różnych dodatków energetycznych.
 21. Uproszczone metody przewidywania cech produkcyjnych u przeżuwaczy.
 22. Badania z zakresu cytogenetyki bydła, owiec i kóz.
 23. Wykorzystanie genetycznego polimorfizmu białek mleka do poprawy jego przydatności technologicznej.
 24. Doskonalenie cech oraz środowiska hodowlanego zwierząt futerkowych.
 25. Badania wpływu czynników środowiskowych na wartość rzeźną tusz i jakość mięsa
 26. Badania dotyczące biologii rozrodu, hodowli i metod doskonalenia oraz żywienia świń, w aspekcie optymalizacji cech produkcyjności tego gatunku zwierząt z uwzględnieniem czynników genetycznych i pozagenetycznych
 27. Biologia i ekologia ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków blaszkodziobych w Polsce północno-zachodniej.
 28. Morfologia i allometryczny wzrost zwierząt dzikich i udomowionych.
 29. Ksenobiotyki i metale ciężkie u ptaków (głównie blaszkodziobych) i ssaków.
 30. Parazytofauna przewodu pokarmowego stałocieplnych kręgowców.
 31. Chrząszcze (Insecta: Coleptera) zachodniej Polski
 32. Określenie wartości pokarmowej roślin strączkowych, ziarna zbóż, rzepaku oraz zielonek i produktów ich konserwacji
 33. Ocena biomasy drożdży wyprodukowanych na surowym oleju rzepakowym lub na porafinacyjnych kwasach tłuszczowych;
 34. Określenie efektu dodatku enzymów proteolitycznych, glikolitycznych i lipolitycznych na wartość pokarmową ziarna strączkowych i ich mieszanek ze zbożowymi.
 35. Wpływ dodatku enzymu fitazy na lepsze wykorzystanie fosforu roślin strączkowych i ziarna zbóż.
 36. Antyżywieniowe a prozdrowotne właściwości fitynianów jako wtórnego metabolitu roślin w pokarmach i paszach.
 37. Wpływ węglowodanów oznaczanych jako włókno pokarmowe na przemiany lipidowe u zwierząt monogastrycznych.
 38. Wartość pokarmowa ziarna nowych rodów i odmian różnych form owsa oraz ich wpływ na wyniki odchowu i jakość mięsa monogastrycznych.