Rada programowa kierunku biotechnologia

 

Skład rady programowej dla kierunku biotechnologia na kadencję 2016 - 2020

 • dr hab. inż. Paweł Nawrotek – przewodniczący
 • dr hab. inż. Miłosz Smolik
 • dr hab. inż. Andrzej Dybus
 • dr hab. Anita Kołodziej-Skalska
 • dr inż. Radosław Drozd
 • dr inż. Agnieszka Herosimczyk
 • dr inż. Małgorzata Mizielińska
 • dr hab. inż. Tomasz Stankiewicz
 • dr inż. Agnieszka Czeczott-Urban - interesariusz
 • dr Artur Olesienkiewicz - interesariusz
 • dr n. med. Jacek Podolski - interesariusz
 • mgr inż. Alicja Białowąs - interesariusz
 • mgr inż. Michał Broda - interesariusz
 • mgr inż. Paulina Stępkowska - przedstawiciel doktorantów
 • inż. Mateusz Gliźniewicz - przedstawiciel  studentów