Kwestionariusz dla doktorantów I roku

 Kwestionariusz dla doktorantów I roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 40 Rektora ZUT z dnia 22 czerwca 2012 roku, każdy doktorant na I roku powinien dostarczyć do dziekanatu wypełniony kwestionariusz

kwestionariusz_doktoranta_2012.doc (format:  doc, rozmiar:  25 KB)